Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Innovationscheckar

Coompanion lanserar innovationscheckar från Vinnova. Små och medelstora företag kan ansöka om upp till 100 000 kr.

illustration av en check med summan 100 000 kr

Innovationscheckarna riktar sig i första hand till små och medelstora kooperativa företag och impactföretag med hållbarhet i fokus.

En check på upp till 100 000 kronor kan användas till inköp av extern expertkompetens. Det kan handla om att verifiera och validera kommersiella och tekniska förutsättningar eller att få tillgång till labb och testbäddar av olika slag. Det finns också möjlighet att använda medlen för att utarbeta en strategi för hantering av immateriella tillgångar med koppling till företagets innovation.

Syftet med checkarna är att starta upp och skapa bättre förutsättningar för framgångsrik innovationsutveckling hos små och medelstora företag. Företaget som söker ska drivas som ekonomisk förening eller aktiebolag. Stödet är avsett för inköp av externa tjänster. Ingen medfinansiering krävs.

– Det här är en fantastisk möjlighet för mindre företag, och framförallt för kooperativa och samhällsnyttiga företag! Nu finns ett riktat stöd med fokus på innovation just till dem. Det ser jag som ett kvitto på att vi på Coompanion gör rätt saker, säger Jan Abrahamsson, verksamhetsledare på Coompanion Sverige.

Coompanion finns i hela Sverige och på alla de 25 regionala kontoren finns innovationscoacher som kommer att stötta företagen genom hela ansökningsprocessen och genomförandet.

Vem kan ansöka?

  • Ekonomiska föreningar och aktiebolag kan söka innovationscheck
  • Coompanion prioriterar företag som drivs kooperativt
  • Företaget ska vara registrerat och verksamt i Sverige och befinna sig i, eller inleda, en innovationsfas
  • Aktiviteter kring Agenda 2030 skall integreras
  • Företaget ska bidra till jämställd samhällsutveckling
  • Företaget ska uppfylla EU:S definition av SME – små och medelstora företag Länk till annan webbplats. (Företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år)

Vad kan du söka?

Du kan söka någon av dessa checkar eller en kombination av dem:

  1. Affärsutveckling: bekostar extern kompetens som behövs för att validera och verifiera kommersiella och tekniska förutsättningar för utveckling och exploatering av en innovationsidé som företag har.
  2. Infrastruktur: bekostar tillgång till labb, testbäddar, test och demoanläggningar, produktionsanläggningar och liknande infrastruktur, som behövs för att verifiera och validera olika produktions- och utvecklingskritiska egenskaper.
  3. Immateriella tillgångar (IP): bekostar extern kompetens som behövs för att utveckla en strategi för företagets immateriella tillgångar med fokus på att förbättra hållbar konkurrenskraft och nytt värdeskapande i företaget.

Intresserad?

Lämna en intresseanmälan till Coompanion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Själva ansökan görs sedan i samråd med en innovationscoach´som tar kontakt med dig.

 

Sidan granskades senast 2023-02-14