Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Företagarfrukost 21 oktober

Rekrytering, att anställa med stöd och en tjuvkik på planen för näringsliv och besöksnäring. Det är temat för vår nästa företagarfrukost. Vi ses i sessionssalen, kommunhuset i Skutskär.

Bild på en kaffekopp

Sakta men säkert närmar vi oss en färdig plan för näringsliv och besöksnäring. Nu är det dags för en remissrunda. Vi behöver din hjälp att läsa igenom planen och komma med inspel. På företagarfrukosten presenterar vi planen för första gången och du får möjlighet att bidra med förbättringar innan vi skickar den till politiken för godkännande.

Vi ska också prata om rekrytering och att anställa med stöd. Projektledare Emilia Cole presenterar en modell som riktar sig till att få ut personer i sysselsättning eller arbete. Funderar du på att anställa ny personal men kanske skulle vilja att personen gör praktik först för att se om det är en bra matchning för just dig?

Språket då? I projektet jobbar Emilia också med en 80/20 modell där personer som behöver träna mer på svenska får möjligheten till 80% arbete och på 20 % få yrkesanpassad undervisning i svenska.

Vill du veta mer om hur anställningsstöd till företag fungerar? Du som företagare kan göra en stor skillnad i någons liv och hjälpa till att minska socioekonomiska missförhållande och motverka att barn växer upp i barnfattigdom.

Projektet arbetar flexibelt för att både stötta dig som företagare och de individer som strävar mot egenförsörjning.

Program:

Sessionssalen i kommunhuset, Skutskär 7.30-9.00


7.15

Frukosten finns framdukad och möjlighet till mingel

7.30

Välkommen - Information från Älvkarleby kommun och från Företagsgrupp
Älvkarleby

7.45

Emilia Cole berättar om att rekrytera med stöd

8.30

Plan för näringsliv och besöksnäring - genomgång och återkoppling

9.00

Avslut


Anmälan

Det är inte längre möjligt att boka plats till företagarfrukosten. Sista-minutenbokningar sker direkt till linda.helzenius@alvkarleby.se eller 073-712 76 17

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallras bort 3 månader efter avslutat evenemang.

I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. förtäring, teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med evenemanget.

Sidan granskades senast 2022-10-03