Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Företagsbesök

Stora Enso Skutskärs Bruk - massafabriken med 100-åriga anor och en alldeles ny VD.

Foto på fem personer som står på varsin sida om kuber med text och logotyp för Stora Enso

Främre raden från vänster: Maria Wikström - kommundirektör, Christer Nordstrand - VD Stora Enso Skutskärs Bruk, Linda Helzenius - näringslivsutvecklare. Bakre raden från vänster: Bert-Ola Dahlgren - förvaltningschef samhällsbyggnadsnämnden, Joakim Lundberg - Näringslivs-och utvecklingschef.

Stora Enso Skutskärs Bruk har idag 410 anställda, men är arbetsplats åt fler än så när man räknar in de hundratalet entreprenörer som också arbetar åt Bruket. Näst efter kommunen är de den största arbetsgivaren i Älvkarleby kommun. 

Nyast på Bruket är nog VD:n Christer Nordstrand. Vid vårt besök har han hunnit göra två veckor på sin nya arbetsplats. Christer har tidigare lång erfarenhet av pappersmassaindustrin med bland annat 10 år hos Billerud Korsnäs. Närmast kommer han från en VD-post på Valbo trä.

Skutskärs Bruk är har producerat massa sedan 1895. Idag är fabriken en modern högteknologisk anläggning som årligen tillverkar 550 000 ton pappers- och fluffmassa. Det är en intensiv period där Bruket uppdaterar och investerar i ny utrustning för att kunna fortsätta att leverera i många år till.

Brukets kunder förädlar i sin tur pappers- och fluffmassa till bland annat grafiskt finpapper, kartonger, blöjor och hygienartiklar.

Christer berättar att Stora Enso alltid strävar efter att hitta effektiva och hållbara arbetsmetoder och att ta tillvara restprodukter på ett bättre sätt. Kanske ligger framtiden i just en restprodukt? Christer förklarar om ämnet Lignin, naturens eget bindemedel som kan ersätta fossilbaserade material.

Lignin är ett ämne som utgör världens näst största källa till förnybart kol. När lignin utvinns och förädlas har det potential att omvandla vårt sätt att använda naturens resurser för att tillverka produkter.

 
Sidan granskades senast 2023-02-14