Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Efterhandsdebitering

Animerad bild med en hand som trycker på knappar på en miniräknare och ett papper till höger om miniräknaren

Från och med januari 2023 kommer Älvkarleby kommun att debitera livsmedelskontroller i efterhand.

Samhällsbyggnadsnämnden går över till så kallad efterhandsdebitering för livsmedelskontroller. Det innebär att livsmedelsföretagen betalar sin kontrollavgift efter genomförda kontroller, istället för som nu i förskott i början av varje kalenderår.

Med efterhandsdebitering blir det en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning. På det sättet minimeras risken för att det ska uppstå kontrollskulder.

Från och med 1 januari 2024 blir efterhandsdebitering obligatoriskt för alla kommunala myndigheter.

Sidan granskades senast 2023-08-15