Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Våra företag gör oss bättre

Ännu en gång fick tjänstepersoner och politiker ägna en dag till att möta flera lokala företag inom olika branscher.

Bild inne i en butik på tre besökare och en affärsinnehavare.

Ett av besöken var hos Skutskärs Thai livs

Den 8 november deltog företagare, tjänstepersoner och politiker i stora företagsdagen – en heldag med fokus på dialog mellan kommunen och lokala företagare. Syftet med dagen är att öka förståelsen för varandras vardag och på så sätt kunna ge våra företagare bättre service.

Under en heldag deltog totalt 26 personer från Älvkarleby kommun och 22 företagare. Tjänstepersoner och politiker delades in i mindre grupper som gjorde besökte företagsbesök.

Att företag kan utvecklas och blomstra är viktigt för hela samhället. Det privata näringslivet i Älvkarleby kommun bidrar med ungefär 400 miljoner kronor i skatteintäkter, vilket motsvarar löner för 450 undersköterskor och 360 lärare. Företagen är dessutom arbetsgivare och gör det möjligt för drygt 1500 personer att gå till jobbet varje dag.

Så säger företagarna

En återkommande fråga är att många har svårt att rekrytera ny personal med rätt kompetens. När det gäller viss spetskompetens närmar sig en del anställda pensionsåldern Intresset för att utbilda sig inom hantverksyrken har minskat betydligt, något som branschen har uppmärksammatFlera företag upplever också att det är svårt att hitta både säsongsarbetare och praktikanter.

Inflationen och elpriserna är något som påverkar vissa företag mer än andra. En del företag uppger att de påverkades mer av pandemin.

Ett positivt tecken hos våra företagare är den stora efterfrågan på arbeten som fortsätter att vara hög.

Många företagare är engagerade sponsorer till idrottsföreningar och brinner för ökad folkhälsa.

Det företagen är eniga om är den positiva inställningen till stora företagsdagen. Flera företag har skickat med tips om olika ämnen till företagarfrukostar och andra aktiviteter.

En del företag har inte behov av kommunens hjälp. Däremot uppger majoriteten av företagen att de har en god relation till kommunen. Några medskick till kommunen var exempelvis att försöka korta ner handläggningstider för bygglovsärenden och göra upphandlingsdokument lättare att förstå.

Mycket av det som företagarna har tagit upp känner vi igen från vårens stora företagsdag. En del frågor och önskemål arbetar vi redan med, andra tar vi med oss i arbetet framåt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att starta och driva företag i Älvkarleby kommun.

Ett stort tack till alla företagare för ert engagemang och att vi fått ta er värdefulla tid i anspråk.

Sidan granskades senast 2023-02-14