Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Informationsmöte - upphandlingar av byggentreprenader

Kommunerna Älvkarleby och Tierp gör gemensamma upphandlingar tillsammans med de kommunala fastighetsbolagen gällande byggentreprenader. Välkommen på informationsträff.

En människa i snickarbyxor gör ett glädjeskutt och håller upp ena handen i luften med en rulle ritningar.

 


Inför kommande upphandlingar av byggentreprenader bjuder vi in till informationsmöten. Från och med 2023 kommer entreprenadprojekt över 300 000 kr att konkurrensutsättas i ett dynamiskt inköpssystem – ett långsiktigt åtagande som vi, tillsammans med dig, vill arbeta med upp till tio år.

På informationsträffarna får du veta mer hur vi har tänkt att arbeta med entreprenadupphandlingar och hur du kan ansöka om att bli en framtida leverantör.

Digitala informationsträffar via Teams

Vi erbjuder två olika datum för digitala träffar. Träffarna kommer att ha samma information. Välj det tillfälle som passar bäst. Från kommunerna deltar representanter från Upphandling och Näringsliv samt beställare från fastighetsbolagen.

Datum och tid

17 januari

18.00

25 januari

10.00

Du anmäler dig via mejl till upphandling@alvkarleby.se. Ange vilket datum du vill delta på. Du får därefter ett mejl med länk till mötet.


Vad är dynamiskt inköpssystem?

I ett dynamiskt inköpssystem ansöker du om att bli antagen som leverantör och får därefter anbudsförfrågningar löpande från kommunerna.

Systemet är öppet för nya leverantörer under hela giltighetstiden och antalet leverantörer får inte begränsas. Det är ett flexibelt system som ökar möjligheterna att få in nya produkter och lösningar till upphandlande organisationer. Systemet liknar en vanlig upphandling men är en snabbare process.

Fördelen är att det går att ansöka om att vara leverantör under en längre period utan att binda upp sig till ett fast pris vid ansökningstillfället. Leverantören prissätter varan eller tjänsten i samband med varje avrop vilket gör att priserna blir aktuella och korrekta för varje förfrågan.

En godkänd leverantör i inköpssystemet, är en godkänd leverantör till kommunerna.

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in din E-postadress för att kunna handlägga ärendet. Det vill säga att skicka ut en länk till mötesinbjudan för informationsmötet.

Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallras bort 3 månader efter avslutat evenemang.

I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. förtäring, teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med evenemanget.

Sidan granskades senast 2022-12-19