Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Frukostmöte för föreningar och företagare 3 februari

Till årets första frukost bjuder vi också in föreningar och pratar Leaderprojekt - en metod för lokal utveckling. Välkommen till Biblioteket i Skutskär!

Foto på en kopp som det hälls kaffe i. Bredvid finns en smörgås

Kan lokalt ledd utveckling bidra till ett attraktivt område, hållbara jobb och livskraftiga verksamheter? Tycker du att svaret är ja ska du absolut anmäla dig till företagarfrukosten där vi får besök av Leader Nedre Dalälven som berättar mer om vad Leader är hur det fungerar med Leaderprojekt.

Syftet med Leaderarbetet är att möjliggöra för dem som bor i en bygd att förverkliga sina egna idéer och visioner om hur bygden kan utvecklas. Det sker genom att organisationer kan ansöka om medel för att genomföra olika utvecklingsprojekt.

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter kan söka stöd för att främja utvecklingen i området. Privatpersoner kan inte söka Leaderstöd.


Biblioteket i Skutskär, 3 februari 07.30-09.00

07.30

Välkomna, information från kommunen

07.45

Stig Dagerman 100 år - jubileumsår 2023

07.50

Information från Företagsgrupp Älvkarleby

08.00

Vad är Leader och hur fungerar det med Leaderprojekt?

08.45

 Coompanion - kooperation för entreprenörer och grupper.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att boka plats till företagarfrukosten. Sista-minutenbokningar sker direkt till linda.helzenius@alvkarleby.se eller 073-712 76 17

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallras bort 3 månader efter avslutat evenemang.

I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. förtäring, teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med evenemanget.

Sidan granskades senast 2023-01-30