Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Affärsutvecklingscheckar

Vill du stärka ditt företags konkurrenskraft genom digitalisering, kanske ta steget att växa på en ny marknad eller ta ett kliv i hållbarhetsutveckling? Nu kan du söka upp till 250 000 i affärsutvecklingsstöd!

Bild på pengar, sedlar som växer ur jorden.

Affärsutvecklingscheckar är Region Uppsalas finansiering direkt till små och medelstora bolag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och
stärka dess konkurrenskraft.Det finns möjlighet att söka affärsutvecklingscheckar för internationalisering, digitalisering, grön omställning/hållbarhet och innovation. Syftet med insatserna är att ge stöd till livskraftiga företag med ett behov av att möta nya förutsättningar, med god omställningsförmåga.

Tillväxtverket har beviljat drygt 5 miljoner till regionen i Uppsala län att dela ut till företag som vill satsa inom ovanstående områden och som uppfyller kriterierna.

Så här går det till

För att söka en affärsutvecklingscheck ska företaget har en omsättning på 2-100 mkr och 2-49 anställda, ej gjort någon utdelning.

Checkarna kan användas för att ta in extern kompetens i företaget genom köp av tjänst eller projektanställning, ta fram strategier, analyser och göra kartläggningar. Stödet är 50% av projektets godkända externa kostnader och företaget ska själv kunna finansiera 50%. Du kan söka 50.000–250.000 kronor.

Du bokar först ett möte med Almi och därefter får du som företagare möjlighet att söka checken. Ansökningar tas emot löpande under våren 2023. Insatserna ska ske under 2023.

Digital omställning

Vill ni köpa tjänster eller projektanställa för att stärka er konkurrenskraft genom digitalisering? En affärsutvecklingscheck kan betala 50% av kostnaden. Digitalisering betyder i detta fall att användande av digital teknik skapar nya värden i företaget. Det räcker inte att enbart omvandla något till digitalt format.

Hållbarhet och grön omställning

En Hållbarhetscheck lämpar sig för företag som vill ta fram, utveckla och implementera en långsiktig och hållbar affärsmodell som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Internationalisering

Checken passar företag som vill internationalisera sin verksamhet, anlita expert på utvald marknad, projektanställa för att komma igång i nya länder etc. Det gäller både export och import. Du vill anlita extern kompetens för att göra något utöver er vanliga verksamhet.

Läs mer om de olika stöden och boka möte på almi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan granskades senast 2023-02-23