Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Elkostnadsstöd och elstöd

Det är inte helt lätt att hålla koll på vad som är vad när det kommer till elkostnadsstöd och elstöd. Vi hjälper till att reda ut begreppen och vilka ansökningsperioder som är aktuella för de olika stöden.

Bild på en kraftledningsgata

Elkostnadsstöd för elintensiva företag

Energimyndigheten har öppnat systemet för ansökningar till elkostnadsstödet för elintensiva företag. Stödet riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer och som drabbades hårt av höga elpriser förra året. Stödet kan sökas till och med 17 april 2023.

För att stödet ska betalas ut ska företagets beräknade stöd uppgå till minst 50 000 kronor.

Företaget ska också ha genomfört eller planerat att genomföra åtgärder för att energieffektivisera under de senaste 3 åren eller har för avsikt att vidta energieffektiviseringsåtgärder under det innevarande året. 

För att ett företag ska få stöd behöver följande krav vara uppfyllda:

  • Att energianvändningen uppgår till minst 0,015 kWh per krona.
  • Att stödet uppgår till minst 50 000 kronor per företag.
  • Att företaget under de senaste tre åren har vidtagit energieffektiviseringsåtgärder eller har för avsikt att vidta energieffektiviseringsåtgärder under det innevarande året.

Läs mer och räkna ut som ditt företag kan ta del av stödet på energimyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elstöd till företag

Elstöd till företag hanteras av Skatteverket. Stödet kan sökas av alla företag med verksamhet i elområde 3-4.

Storleken på stödet, upp till maxbeloppet 20 miljoner kronor, bestäms av hur stor förbrukningen har varit i uttagspunkten under perioden oktober 2021 till september 2022. Företagen i vårt elområde 3, får 50 öre per förbrukad kilowattimme

Företag får inte ha vissa typer av skulder hos Kronofogden, de måste bland annat ha betalat sina skatter och de ska ha deklarerat.

Företagen får ansöka om stödet via en e-tjänst hos Skatteverket som ska öppna den 30 maj 2023.

Läs mer om elstöd till företag på skatteverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan granskades senast 2023-03-17