Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Företagarfrukost 5 april

Catharina och Anders – de nya operatörerna på Rullsand bjuder in till företagarfrukost och berättar om sina planer för campingen. Vi får också kika på planerna för Najaderna – en ny vindkraftspark utanför vår kust. Vi ses i restaurangen på Rullsands havsbad & camping!

Bild på entrén till restaurangen på Rullsands havsbad och camping.

Catharina Kimby och Anders Nordberg tog över rodret på Rullsands havsbad
och camping i januari och under våren tar de emot de första helggästerna. De har en säsongs erfarenhet av att driva camping efter att ha driftat Eckerö camping & stugor på Åland.

Catharina och Anders är helt nya i vårt geografiska området, men service, värdskap och lokala samarbeten är något som framförallt Catharina har stor erfarenhet av från de 10 år som hon drev Motorcafé macken i Skokloster. Här är hon redan engagerad i företagarföreningen och andra lokala projekt.

Anders har ett förflutet i teknik- och systembranschen och kan det mesta som handlar om säkerhetssystem, passagesystem och Wi-Fi. Han är dessutom en fena på fordonsteknik. En bra kombination då paret vill göra energieffektiva och miljöbesparande satsningar på campingen.

Gävleborgs län är en industrität region som förutspår en dubblering i kraftbehov de kommande 10 åren. Regionen har stora planer på att utveckla industrin och det finns stor potential för fler nyetablerningar – förutsatt att det finns elkapacitet. Måns Larsson från Eolus vind kommer och berättar om företagets planer för Najaderna – en havsbaserad vindkraftpark som förväntas kunna producera 4,0 - 4,5 TWh runt år 2030.

Parkering:

Catharina hälsar att det enklaste är att parkera vid receptionen, på parkeringen till Billuddens Naturreservat. Den är gratis.

Handikapparkering finns framför restaurangen. Ring så kommer någon och öppnar bommen. 026-990 00.

Restaurangen på Rullsands havsvad & camping

07.15

Frukosten står framdukad

07.30

Välkommen – Information från kommunen och Näringslivskontoret

07.40

Nya företagare presenterar sig

07.50

Information från Företagsgrupp Älvkarleby

08.00

Eolus vind berättar om Najaderna - havsbaserad vindkraftpark

08.30

Rullsand - Catharina och Anders berättar om sina planer.

08.45

Thomas Bertilsson, VD på Upplandsstiftelsen

presenterar Upplandsstiftelsen och hur de kan vara en del i att utveckla landsbygden och besöksnäringen i länet.

09.00

Frukosten avslutas
- Catharina och Anders öppnar upp en stuga för den som vill titta in.

Anmälan

Det finns 46 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 2 april klockan 23.30.En bekräftelse skickas till den angivna E-postadressen. Inget mejl? Kolla skräpposten eller hör av dig till naringsliv@alvkarleby.se

Önskar du specialkost? * (obligatorisk)
Önskar du specialkost?

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallras bort 3 månader efter avslutat evenemang.

I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. förtäring, teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med evenemanget.

Sidan granskades senast 2023-03-21