Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Företagsbesök hos Maston AB

I idylliska Älvkarelö finns toppmodern forskning inom solenergiteknik och energilagring.

Två personer står framför en solcellsprototyp

SusAnne Mastonstråle visar Joakim Lundberg prototypen med att kyla ned solceller.

SusAnne Mastonstråle är förvisso ett välkänt ansikte inom såväl kommunal- som regionalpolitiken men hon är framförallt VD, patentansvarig och allt-i-allo på Maston AB. Maken Stefan är den som med sina uppfinningar och innovationer bidrar till att rädda världen. Här jobbar också Mohamad Sadek– en forsknings- och utvecklingsingenjör från Libanon samt två underentreprenörer från Bomansgården. Men den riktiga bossen är helt klart den ståtliga Riesenschnauzern Honken.

Maston AB arbetar inom två stora områden, dels som teknikkonsult till organisationer och myndigheter, dels med den egna forskningen och utvecklingen med syfte att knoppa av och kommersialisera. Dotterbolaget Sunthetics AB arbetar med prototyper och patent inom elektrobränsle.

Man skulle kunna sammanfatta verksamheterna med solenergiteknik, motorer och energilagring – främst på protypnivå.

SusAnne visar oss ett intressant projekt som de gör på uppdrag av KTH. En prototyp av Maston/Sunthetics egna solceller där försöket handlar om att vid en viss temperatur kyla ner solcellen för att optimera elproduktionen – och om det kan vara ekonomiskt.

De har också ett stort EU-projekt på gång med syfte att ta fram ett styrsystem för historiska byggnader. Ett projekt som föddes ur elkrisen.

SusAnne säger att, ”det går helt enkelt inte att bara stänga av el och värme till historiska byggnader. Konst, väggmålningar och andra historiska föremål klarar inte av det ändrade inomhusklimatet. Vi tar därför fram ett inomhusluftssystem för EU som ska demonstreras på bland annat på klostret i Montserrat och universitetet i Dublin med flera.

Det häftigaste projektet just nu måste ändå vara de 20 ångmotorer som de ska bygga och leverera till USA. Ett uppdrag de fått från företaget 374°Water. 20 ångmotorer låter kanske inte så häftigt, men hur de ska användas är det definitivt. Ångmotorerna ska konstrueras på ett sådant sätt att de ska kunna generera energi ifrån förbränning av bioavfall och microplaster (p-fas) och medicinrester – under vatten. Temperaturen behöver upp i just 374 grader Celsius för att uppnå ”superkritiskt tillstånd” och därmed kan tända en ”eld” i vatten/avloppsslam som därmed bränner bort avfallet och utvinner energi. Det här projektet genererade en pressrelease på Wallstreet!

”Vi är projektledare för 6-7 olika projekt. Totalt är mer än 100 personer (merparten ingenjörer) involverade i de olika projektklustren, världen över”, avslutar SusAnne.

Sidan granskades senast 2023-08-23