Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Företagarfrukost 20 oktober

Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv kommer och pratar om företagsklimatet och betydelsen av en serviceinriktad myndighetsutövning och dess inverkan på företagens syn på kommunen som en attraktiv plats för företagande.

Foto på en kvinna med mörkt halvlångt hår som står framför en bokhylla fylld med böcker. Till vänster i bild finns en logotyp för Svenskt näringsliv

En kommun är en myndighet som fattar beslut som påverkar företagare. Hur man gör det påverkar i sin tur vilket betyg företagen sätter på kommunens företagsklimat. Även om det är lagen som styr kan en kommun skapa förtroende och tillit genom att ägna sig åt serviceinriktad myndighetsutövning. Kort uttryck följa lagen och göra sitt jobb men göra det med stor hänsyn till företagets förutsättningar och behov. Det kommer Anna-Lena Holmström, regionchef för Svenskt Näringsliv i Uppsalaregionen, att prata om då hon presenterar 2023 års företagsklimatsranking med fokus på Älvkarleby kommun.

Vad kan vi göra bättre - och hur tar vi oss dit?

Vi får också besök av David Sörme från STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle). Han presenterar den kartläggning han ska arbeta med under hösten om hållbarhetsutmaningar och behov kopplade till landsbygd och mindre orter. Förhoppningen är att STUNS ska kunna bistå i sådana utmaningar – för ett mer hållbart samhälle och för en ökad konkurrenskraft i regionen.


Kommunhuset i Skutskär 07.30-09.00

07.15

Frukosten står framdukad - mingel

07.30

Välkommen - information Älvkarleby kommun

07.45

Information från Företagsgrupp Älvkarleby

07.50

David Sörme från STUNS pratar hållbarhetsutmaningar

08.00

Anna-Lena Holmström - Svenskt näringsliv om företagsklimatet

09.00

Frukosten avslutasBoka

Det är inte längre möjligt att boka plats till företagarfrukosten. Sista-minutenbokningar sker direkt till linda.helzenius@alvkarleby.se eller 073-712 76 17

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallras bort 3 månader efter avslutat evenemang.

I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. förtäring, teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med evenemanget.

Sidan granskades senast 2023-11-07