Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Företagarfrukost 8 december

Varmt välkommen till Restaurang Matbiten och årets sista företagarfrukost. Vi får träffa Dejan - den nya ägaren av restaurangen. Dessutom bjuder Almi på en inspirerande föreläsning om stresshantering. En toppenstart på fredagen helt enkelt!

Bild på en kopp där kaffe hälls upp och en bit av en smörgås sticker fram i högra hörnet.

Våren 2018 hälsade vi Malisa Milosavljevic välkommen som företagare då han tog över restaurangen som idag heter Matbiten. Sedan en månad tillbaka är det Dejan Stankovic som driver den - med Malisa som mentor och god och vällagad mat som måtto.

Almi bjuder på en intressant föreläsning om stresshantering. Vi får lära oss mer om ”hjälp till självhjälp” och hur du kan lära dig att känna igen varningssignaler för stress och oro hos dig själv och andra. Du får en kort teoretisk grund samt konkreta tips och råd för att kunna ta hand om dig själv och kunna agera som stöd för personer i din närhet.

Utbildningen genomförs under ledning av Magnus Adell, leg psykolog, leg psykoterapeut, KBT. Han har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med utbildningar kring kommunikation och arbetsliv. Inom ramen för sin verksamhet så utbildar han inom privata och offentliga verksamheter i samtalsmetodik.

Innehåll

  • Hur tar jag hand om mig själv och mina kollegor i svåra perioder
  • Tecken på ohälsa / stress att vara uppmärksam på hos sig själv och andra 
  • Hur kan jag samtala med en kollega som jag misstänker mår dåligt
  • Orientering kring stress och hur psykisk belastning kan påverka måendet.
Restaurang Matbiten, Tebogatan 6 i Skutskär
Kl. 07.30-09.00

07.15

Frukosten står framdukad - tid för mingel

07.30

Välkommen - information Älvkarleby kommun

07.45

Information från Företagsgrupp Älvkarleby

07.55

Dejan och Malisa berättar om Restaurang Matbiten

08.00

Magnus Adell - inspirationsföreläsning om stresshantering

09.00

Frukosten avslutas

Boka

Det är inte längre möjligt att boka plats till företagarfrukosten. Sista-minutenbokningar sker direkt till linda.helzenius@alvkarleby.se eller 073-712 76 17

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallras bort 3 månader efter avslutat evenemang.

I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. förtäring, teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med evenemanget.

Sidan granskades senast 2023-11-24