Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Företagarfrukost 25 januari

Nytt år, nya möjligheter och så klart företagarfrukostar! Välkommen till årets första företagarfrukost den 25 januari på Älvkarleö herrgård.

Foto på Eva Cooper som tillträder som ny näringslivs- och utvecklingschef i vår.

Eva Cooper

Vi vinkar av Joakim Lundberg som slutar sin tjänst den sista januari. Vi får samtidigt möjlighet att välkomna Eva Cooper som i april tillträder som ny Näringslivs- och utvecklingschef. Dessutom kommer Eyes 4 work och berättar om hur de kan hjälpa dig som företagare att hitta nya medarbetare.

Välkommen Eva!

Efter åtta år som regionchef på branschorganisationen Företagarna Mellansverige har Eva Cooper stor koll på näringslivsrelaterade frågor och en djup förståelse för företagens behov.

Eva bor i Gävle med sin familj men tillbringar så mycket tid hon kan i fritidshuset i Långsand.

"Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med företagare, kollegor och politiker ta Älvkarleby till nya höjder. Åren som regionchef i Sveriges största företagarorganisation ger en bra grund för min nya roll och jag ser med spänning fram emot att sätta mig in mer i kommunens arbete. Det ska bli väldigt roligt att ta mig an uppdraget och utveckla Älvkarleby," Så sa Eva Cooper i en intervju i samband med att hon tackade ja till tjänsten.

Eyes 4 you

Ett företag som erbjuder tjänsten Rusta & Matcha på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Så här jobbar de för att hjälpa dig som företagare:

  • kostnadsfritt rekryteringsstöd
  • rätt person på rätt jobb
  • ökad mångfald och inkludering
  • anordnar rekryteringsträffar
  • bemanning eller anställning


Program, 07.30 - 09.00 Älvkarleö herrgård

07.15

Frukosten står framdukad, tid för mingel

07.30

Programmet startar - information från kommunen

07.50

Information från företagsgrupp Älvkarleby

08.00

Eyes 4 work - rekrytering

08.20

Välkommen Eva

08.40

Avtackning Joakim

09.00

Frukosten avslutas

Boka

Det är inte längre möjligt att boka plats till företagarfrukosten. Sista-minutenbokningar sker direkt till linda.helzenius@alvkarleby.se eller 073-712 76 17

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallras bort 3 månader efter avslutat evenemang.

I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. förtäring, teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med evenemanget.

Sidan granskades senast 2024-01-08