Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Lunchseminarium 8 mars

Välkommen till lunchseminarium där Konkurrensverket kommer och pratar om konkurrensreglerna och konkurrensens betydelse. 

Bilden visar en väg med filer och pilar i olika längd som pekar framåt och symboliserar konkurrens.

Konkurrens är som en tävling. Precis som i alla tävlingar så behövs regler som styr hur konkurrensen får gå till. Konkurrensreglerna är det regelverk som gäller på alla marknader och Konkurrensverket är den myndighet som ser till att reglerna följs.

Näringslivskontoret bjuder på en enklare salladslunch i samband med seminariet. Därför behöver du boka din plats och välja sallad senast tisdag 5 mars.

Plats och tid:

När?

Fredag 8 mars kl. 11.30-12.30

Var?

Kommunhuset i Skutskär

Beställ sallad

Sista anmälningsdag är den 5 mars klockan 23.30.


En bekräftelse skickas till den angivna E-postadressen. Inget mejl? Kolla skräpposten eller hör av dig till naringsliv@alvkarleby.se

Välj din sallad * (obligatorisk)
Välj din sallad

Önskar du specialkost? * (obligatorisk)
Önskar du specialkost?Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallras bort 3 månader efter avslutat evenemang.

I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. förtäring, teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med evenemanget.

Sidan granskades senast 2024-02-23