Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Företagarfrukost 12 april

Med orden "We're having fun, while making a preservable earth a sustainable world" arbetar Maston AB med nya innovativa lösningar med fokus på decentraliserad kraftproduktion. Dessutom får vi veta mer om Älvboda Friskolas nya PRAO-projekt. Det här vill du inte missa!

Varmt välkommen till företagarfrukosten som har tema hållbarhet på mer än ett sätt.

Maston AB bjuder in till sina nya lokaler i Panncentralen i Skutskär dit de flyttat det mesta av verksamheten för att expandera. Här skapar de innovativa lösningar för sina kunder och jobbar också med stora EU-projekt.

Maston-gruppen skapar nya idéer inom förnybar energi och klimatanpassning. Dessa bidrar till att förbättra världens ekonomi genom att göra systemet mer effektivt och minska miljöskador, vilket de menar är världsekonomins verkliga tillgångar.

SusAnne Mastonstråle och Stefan Larsson-Mastonstråle berättar mer om sin verksamhet och de intressanta projekt som pågår.

Älvboda Friskola har en projektidé för kompetensutmaningen i samhället. Istället för att vara en del av problemet så vill de ändra fokus och vara en aktiv del av lösningen - tillsammans med dig som är företagare.

Det råder brist på kompetens och våra ungdomar har dålig koll på vilka jobbmöjligheter som finns och vad de innebär.

Älvboda friskola har 30 elever som är aktuella för prao (praktisk arbetslivsorientering) i höst (vecka 44 eller vecka 45). Tänk om 10-15 företag i kommunen kan ta emot 2-3 ungdomar på prao. Då skulle ungdomarna få upp ögonen för vilka jobbmöjligheter det finns lokalt och företagen skulle lättare få tag på kompetens. Tanken är att praoveckan föregås av en förberedelsedag där bland annat de aktuella företagen besöker Älvboda friskola och helt kort berättar om sin verksamhet. Det här kommer Gustaf Hansen och Hannes Egebrand att berätta mer om.

Vi ses på Panncentralen, Lillängsgatan 2 i Skutskär

Program 12 april

07.15

Frukost och mingel

07.30

Varmt välkomna - information från kommunen

07.50

Senaste nytt från företagsgrupp Älvkarleby

08.00

Älvboda Friskola berättar om PRAO-projektet

08.15

SusAnne och Stefan berättar om Maston AB och om spännande projekt och utmaningar

09.00

Företagarfrukosten avslutas

Boka

Det är inte längre möjligt att boka plats till företagarfrukosten. Sista-minutenbokningar sker direkt till linda.helzenius@alvkarleby.se eller 073-712 76 17

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallras bort 3 månader efter avslutat evenemang.

I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. förtäring, teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med evenemanget.

Sidan granskades senast 2024-03-28