Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Företagarfrukost 17 maj

Vi bjuder på en härlig mix av nyheter, klokskaper och workshop. Sara Hellberg från Affärskompetens Sverige ger dig tre enkla steg för att utveckla ditt företag.

Varmt välkommen till golfrestaurang Älvan - by något gott? Jenny och Jimmy bjuder på frukost och berättar om sitt nya äventyr att driva golfrestaurang och om säsongens nyheter.

Kommunens kvalitetsnätverk har fått ett uppdrag att titta närmare på de försämrade resultat i diverse undersökningar kopplat till bygglov. Nikola Jevtic kommer och ger en lägesavstämning och berättar hur de arbetar med uppdraget.

Tara Marf från Energi- och klimatrådgivarna intervjuas om den kostnadsfria energigenomgång de erbjudar och om vad energitrappan är.

Affärskompetens har hjälpt hundratals småföretagare runt om i Sverige att utveckla sina företag. I den workshopen ger Sara Hellberg dig tre enkla steg för att skapa den förändring du vill ha.

Workshop - tre enkla steg för att utveckla ditt företag

Är du där du vill med ditt företag idag eller jobbar du för mycket eller tjänar för lite pengar? Då är du inte ensam.

Om du vill få ett mer lönsamt företag och dessutom kunna var ledig kvällar och helger så har du samma önskan som många småföretagare har. Men vill du få nya resultat behöver du göra på ett nytt sätt. Inget förändras om inget förändras.

Vi ses på golfrestaurangen Älvan - by något gott?
Västanåvägen 5, Älvkarleby

Program

från kl 07.15

Frukost och mingel

07.30

Välkommen - Jenny och Jimmy berättar om Något Gott? Catering

07.40

Information från Älvkarleby kommun - Nikola Jevtic om Kvalitetsnätverket

08.00

Information från Företagsgrupp Älvkarleby

08.10

Intervju med Tara Marf från Energi- och klimatrådgivarna

08.20

Workshop - Tre enkla steg för att utveckla ditt företag

09.00

Frukosten avslutas


 

Boka

Det är inte längre möjligt att boka plats till företagarfrukosten. Sista-minutenbokningar sker direkt till linda.helzenius@alvkarleby.se eller 073-712 76 17

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallras bort 3 månader efter avslutat evenemang.

I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. förtäring, teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med evenemanget.

Sidan granskades senast 2024-05-02