Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

De satsar på unga vuxna

William von Wachenfeldt, Vilma Joons och Eddie Nyblom satsar på social hållbarhet genom sitt företag NW Nordic AB. De anställer unga vuxna i åldrarna 18-25 år och ger dem möjlighet att ta sina första steg in på arbetsmarknaden.

Vilma Joons och William von Wachenfeldt

Bild: Vilma Joons och William von Wachenfeldt framför Älvkarlebyfallen.

Konceptet, som de kallar för "extra armar och ben", innebär att hyr ut sin personal till företag som behöver extra arbetskraft för enklare arbetsuppgifter till ett förmånligt pris.

På detta sätt ger de unga vuxna värdefull arbetslivserfarenhet genom att de får arbeta tillsammans med mer erfarna kollegor. Genom att agera som underentreprenörer, snarare än traditionella bemanningsföretag, erbjuder NW Nordic AB en modell där de unga vuxna inte bara får tillfälliga arbetstillfällen utan även möjligheten att visa sina färdigheter och eventuellt bli anställda direkt av de företag de varit utlånade till. I dagsläget är det är framförallt inom hantverks- och markentreprenadsbranschen som de verkar. Alltifrån markanläggare, trafik/Flaggvakter till snickare och fastighetsskötsel.

NW Nordic AB ser till att personalen får den utbildning och certifikat som krävs för att kunna utföra vissa jobb och förser dem även arbetskläder. Anställningarna är timanställningar eller på avrop och uppdragens längd varierar efter beställarens behov.

Det är ett framgångsrikt initiativ och flera unga vuxna har efter en tid fått nya anställningar i de företag de varit utlånade till. NW Nordic AB:s metod att fungera som underentreprenörer och tillhandahålla "extra armar och ben" verkar vara ett effektivt sätt att både hjälpa unga vuxna in på arbetsmarknaden och stödja företag med deras tillfälliga arbetskraftsbehov.

Behöver du några extra armar och ben eller är nyfiken på affärsidén? Då är du välkommen att höra av dig till williamvon.nwab@gmail.com 070-665 83 98 eller eddie.nwab@outlook.com 070-223 61 16.

Sidan granskades senast 2024-06-17