Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Ta chansen att få en marknadsplan för ditt företag!

Till hösten erbjuder vi en möjlighet att, i samarbete med Högskolan i Gävle, få en marknadsplan till ditt företag.

illustration av en person som visar upp ett skrivblock med pil som pekar uppåt för att visa att affärerna går bra

Det handlar om kursen Marknadsföring B 7,5 högskolepoäng som studenterna läser sin tredje termin på Ekonomprogrammet.

Inom Marknadsföring B 7,5 hp består en examinationsuppgift av att studenterna ska göra en marknadsplan åt ett företag, till exempel ditt företag. I den förväntas studenterna först analysera företagets nuläge, t ex genom en SWOT-analys, där de gör en bedömning av företagets (interna) styrkor och svagheter samt (externa) möjligheter och hot. Utifrån nulägesanalysen ska de därefter analysera företagets framtid med hjälp av teoretiska modeller. I ett tredje steg ska de utifrån nu- och framtidsanalysen föreslå långsiktiga strategier för företaget. Till sist presenterar studenterna ett förslag på en konkret handlingsplan för att uppfylla de föreslagna strategierna. Allt detta i en sammanhållen text – en marknadsplan - som det berörda företaget får del av.

För att kunna genomföra detta behöver studenterna tillgång till information från det företag som de analyserar. Intervjuer, gärna kompletterat med förekommande skriftligt material som årsredovisningar eller liknande, utgör de tänkta informationskällorna, liksom allmänt branschrelaterat material.

Vi startar igång med detta till hösten 2024. Kursen går veckorna 46-03, vilket betyder att studenterna – om du skulle vara intresserad av att delta i detta - kontaktar dig i mitten av november.

Vid kursstart kommer studenterna att informeras om att det finns ett antal företag som har anmält intresse om att delta och få en marknadsplan genomförd. Studenterna får därefter välja företag att kontakta.

När marknadsplanerna är klara presenteras de i seminarieform med utsedda opponenter (andra studenter på kursen) som granskare. Medverkande företag är välkomna att delta på seminariet och lyssna, men kanske också att diskutera studenternas tankar och förslag.

Alla studenter kommer såklart inte att träffa helt rätt i sina analyser - det praktiska värdet av deras analyser och förslag avgör du - men förhoppningsvis kan deras belysning ge upphov till tankar och idéer hos er.

Låter det intressant? Vill du delta? Tankar och funderingar kring ovanstående? Hör i så fall gärna av dig till tommy.gerdemark@hig.se

Tommy Gerdemark, utbildningsledare för Ekonomprogrammet Högskolan i Gävle.

Sidan granskades senast 2024-06-18