Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Praktik och arbetsträning

Vi ger stöd till dig som står utanför arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsenheten samordnar kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder och arbetar på olika sätt för att stötta kommuninvånare som i dagsläget står utanför arbetsmarknaden.

Flerpartsmöten

Du som har behov av ett mer samordnat stöd – tillfälligt eller långsiktigt – erbjuds en samordnad planering med två eller fler aktörer i ett så kallat flerpartsmöte. Det är en samverkan mellan arbetsmarknadsenheten, Individ– och familjeomsorgen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Prata med din handläggare eller vårdgivare om du vill veta mer, så kan ni tillsammans besluta om flerpartsmöte är rätt insats för dig.

Platser för arbetsträning och praktik

En praktik eller arbetsträning syftar till att ge dig referenser och erfarenhet. Vi arbetar aktivt med att göra praktik och arbetsträning möjlig för de allra flesta och hjälper till att ordna platser inom kommunens avdelningar samt hos vissa lokala föreningar. Vår ambition är även att samverka med det lokala näringslivet.

Arbetsmarknadspolitiska anställningar

Syftet med arbetsmarknadspolitiska anställningar är att du som är långtidsarbetslös eller är nyanländ ska få möjlighet att stärka din position på arbetsmarknaden.

Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta vad som gäller för just dig och om du uppfyller kriterierna för en arbetsmarknadspolitisk anställning.

Öppet Hus

Du som behöver lite extra hjälp med enklare vardagsärenden kan besöka oss på Öppet Hus. Vi hjälper till med att läsa brev och kallelser, boka tid hos läkare, tandläkare, barnavårdscentralen och anmäla ditt barn till skola och barnomsorg.

Vi hjälper också till att lotsa dig vidare till rätt instans med ärenden som gäller ansökan om barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd med mera.

Observera att vi inte kan hjälpa dig med ärenden som är andra myndigheters eller organisationers uppdrag. I dessa fall måste du själv besöka dem. Självklart hjälper vi dig att boka en tid hos dem om du behöver det.

Välkommen till Öppet hus

Besöksadress

Öppettider

Tebogatan 3 C i Skutskär

Måndag och torsdag 9-12


Är du intresserad och vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss via E-post: arbetsmarknad@alvkarleby.se

Sidan granskades senast 2024-07-15