Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Praktik och arbetsträning

Näringsliv, arbetsmarknad och integration erbjuder insatser som kan vara ett steg på din väg ut till arbete eller studier.

Vi erbjuder individuellt anpassad praktik och arbetsträning inom kommunens avdelningar, stöd av Ungdomscoach och samverkar med Arbetsförmedlingen, vården och socialtjänsten för att göra praktik och arbetsträning möjlig för alla.

Platser för arbetsträning och praktik

Du kan få praktik, språkpraktik, arbetsträning eller arbetsprövning inom någon av kommunens verksamheter, som

 • barnomsorg
 • Verkstad & Service
 • måltidsservice
 • vård och omsorg

Det finns även möjlighet att få en plats hos vissa föreningar, bland annat Gränslöst. som är en ideell förening som arbetar med återbruk och driver en secondhandbutik i Skutskär.

Ungdomscoach

Du som är 18-29 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd av vår ungdomscoach för att ta de steg som leder närmare till jobb eller studier.
Utifrån dina mål och förutsättningar skrivs en handlingsplan som exempelvis kan innefatta;

 • coachande och vägledande samtal
 • hjälp att söka arbete
 • CV och personligt brev
 • delta på inspirationsföreläsningar
 • stöd vid praktik/arbetsträning
 • studiebesök på olika skolor
 • hjälp att komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare
 • stöd vid möten med t.ex. Arbetsförmedlingen och socialtjänst.

Behov av utökad handledning och struktur

Du som har mer behov av handledning och struktur kan erbjudas förstärkt arbetsträning, arbetspraktik, språkpraktik, rehabilitering och möjlighet att ”testa arbetsförmågan” hos Migeo - ett arbetsintegrerat socialt företag i Skutskär.

Migeo prioriterar unga vuxna med funktionsnedsättning, personer med långvarigt ekonomiskt utanförskap och nyanlända. Hos Migeo finns en handledare på 60 procent som stöttar i arbetsuppgifterna genom tydlig handledning, individuellt anpassad struktur och samtal.
De uppgifter som Migeo erbjuder är café, secondhandbutik, målarkurser och syverkstad.

Är du intresserad och vill veta mer?

Du som söker arbete/studier, har försörjningsstöd eller på annat sätt står en bit från arbetsmarknaden är varmt välkommen att kontakta oss! Du kan också be din handläggare ta en första kontakt.

Sidan granskades senast 2020-01-27