Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Praktik och arbetsträning

Näringsliv, arbetsmarknad och integration tar vara på din kompetens och kan vara en väg ut till arbetslivet.

Vi erbjuder aktiviteter och insatser för att korta vägarna till en egen för­sörjning och bidra till en långsiktig lösning på arbetslöshetssituationen.. Meningsfull och individuellt anpassad sysselsättning kan stärka din möjlighet till kompetensutveckling eller varaktigt arbete.

Jobb- och utvecklingsgarantin och ungdomsgarantin

Inom jobb- och utvecklingsgarantin och ungdomsgarantin erbjuder vi, i överenskommelse med Arbetsförmedlingen, platser för praktik, sysselsättning och arbetsträning/förstärkt arbetsträning inom kommunens avdelningar.

Praktikplatser och särskilda anställningar

Antalet praktikplatser och särskilda anställningar ska öka, både i kommunens verksamheter och i det lokala näringslivet. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen för att göra praktik eller annan sysselsättning möjlig för alla. Särskilt noga är vi med att hitta rätt plats för dig som har ett större behov av handledning och struktur.

Du som söker arbete, har försörjningsstöd eller är sjukskriven kan få en praktikplats eller särskild anställning. 

Är du intresserad och vill veta mer?
Välkommen att kontakta oss! Du kan också be din handläggare ta kontakt.

Sidan granskades senast 2018-02-27