Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Praktik och arbetsträning

Näringsliv, arbetsmarknad och integration tar tillvara din kompetens och kan vara en väg ut till arbetslivet.

Vi erbjuder aktiviteter och insatser för att ge personer en långsiktig lösning på sin arbetslöshetssituation och korta vägarna till en egen för­sörjning. Meningsfull och individuellt anpassad sysselsättning kan stärka den enskilde medborgarens möjlighet till kompetensutveckling eller varaktigt arbete.

Samordnad arbetslivsinriktad samverkan

Kan du inte kan få dina behov tillgodosedda inom ramen för våra ordinarie verksamheter eller annan upparbetad samverkan? Då erbjuder vi en samordnad, arbetslivsinriktad samverkan med möjlighet till behovsanpassat stöd.
Syftet är att

  • öka möjligheten att närma sig arbete eller studier,
  • få rätt ersättning,
  • öka arbetsförmågan.

I samarbete med Arbetsförmedlingen, Landstinget Uppsala län och Försäkringskassan avsätter vi långsiktigt resurser till organisation, styrning och genomförande. Insatsen finansieras med stöd av Samordningsförbundet i Uppsala län.

Jobb- och utvecklingsgarantin och ungdomsgarantin

Inom jobb- och utvecklingsgarantin och ungdomsgarantin erbjuder vi, i överenskommelse med Arbetsförmedlingen, platser för praktik, sysselsättning och arbetsträning/förstärkt arbetsträning inom Älvkarleby kommuns avdelningar.

Sidan granskades senast 2017-01-24