Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Verksamhetsförlagd utbildning

Hur går teori och praktik ihop? VFU skapar helhet i utbildningen för dig som studerar till förskollärare eller lärare.

När du gör din VFU lär du dig hitta bra redskap för att jobba som lärare. Du får själv undra, undersöka och undervisa.

VFU

  • förbereder studenten för sin yrkesroll
  • är ett medel för långsiktig rekrytering av nya lärare
  • bidrar till förskolors och skolors verksamhets- och kompetensutveckling.

Du får pröva dina kunskaper och värderingar i dialog både med din lokala lärarutbildare och i arbetslaget. Genom att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken blir VFU en värdefull utveckling av din förmåga och din kompetens.

För oss är du en viktig länk till lärosätet, med tillgång till aktuell vetenskap och forskning. Din nyfikenhet och vår gemensamma reflektion kring verksamheten är en viktig del av utvecklingen i våra skolor.

Sidan granskades senast 2024-03-19