Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Välkommen att boka ditt julbord!

Förlängd anmälningstid!

Årets julgåva från arbetsgivaren är julbord som serveras på restaurang Kungsådran på Laxön i Älvkarleby. Boka din plats via formuläret nedan senast 24 november kl 15.

Platser finns kvar följande dagar och tider:

Måndag 27/11: kl 12 och kl 15
Måndag 4/12: kl 12 och kl 15

Du kan enbart välja en tid.

Sista dag att boka är fredag 24 november kl 15.

Så här bokar du

  1. Välj den dag tid som du ska gå
  2. Fyll i namn, var din arbetsplats är (t ex Tallmon), ditt telefonnummer och din e-postadress.
  3. Om du har behov av specialkost fyller du i detta. Har du inget behov av specialkost hoppar du över den delen i bokningen.
  4. Klicka på "skicka in". Du får en bekräftelse på din bokning till din e-post. Det kan dröja några minuter innan den dyker upp.
  5. När du klickat på "skicka in" kommer du tillbaka till denna sida. Din bokning är klar!

Fick du ingen bekräftelse?

Se efter i skräpposten. Om bekräftelsen inte finns där heller kontaktar du
hr@alvkarleby.se

Anmälan är bindande. Har du frågor om din bokning eller behöver du av särskilda skäl ändra dag eller tid? E-posta boel.thorsell@alvkarleby.se

För att kunna hantera din bokning behöver Älvkarleby kommun få tillgång vissa personuppgifter. För dig som har behov av specialkost krävs även ett samtycke för hantering av personuppgifter. Läs mer om hur Älvkarleby kommun behandlar dina personuppgifter i det blå fältet "Behandling av personuppgifter" nedan.

27 november kl 12.00

Det är inte längre möjligt att boka julbord. Vid eventuella problem kontaktar du boel.thorsell@alvkarleby.se.

27 november kl 15.00

Det är inte längre möjligt att boka julbord. Vid eventuella problem kontaktar du boel.thorsell@alvkarleby.se.

FULLBOKAT 29 november kl 18.00

Det är inte längre möjligt att boka julbord. Vid eventuella problem kontaktar du boel.thorsell@alvkarleby.se.

FULLBOKAT 30 november kl 17.00

Det är inte längre möjligt att boka julbord. Vid eventuella problem kontaktar du boel.thorsell@alvkarleby.se.

4 december kl 12.00

Det är inte längre möjligt att boka julbord. Vid eventuella problem kontaktar du boel.thorsell@alvkarleby.se.

4 december kl 15.00

Det är inte längre möjligt att boka julbord. Vid eventuella problem kontaktar du boel.thorsell@alvkarleby.se.

FULLBOKAT 6 december kl 18.00

Det är inte längre möjligt att boka julbord. Vid eventuella problem kontaktar du boel.thorsell@alvkarleby.se.

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Den rättsliga grunden för behandling av önskemål om specialkost är artikel 6.1 a (samtycke) och artikel 9.2 a (undantag för behandling av känslig personuppgift). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Samtycke om önskemål av specialkost
Att ge sitt samtycke är helt frivilligt. Du kan välja att i stället avstå från att ge samtycke till att kommunen hanterar uppgifter om dina särskilda önskemål när det gäller vad som serveras på den evenemang som du har anmält dig till, men då kommer inte kommunen att kunna erbjuda dig några som helst avvikelser från huvudbeställningen. Om du ger ditt samtycke har du rätt att när som helst ta tillbaka det genom att kontakta kommunen. Personuppgifterna om specialkost kommer att gallras bort inom 2 veckor efter avslutat evenemang.

Uppgifter om specialkost kan komma att ses även av den som hanterar och levererar mat och dryck till det evenemang som du anmält dig till. I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med evenemanget.

Sidan granskades senast 2023-11-20