Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Fakta om näringslivet

I Älvkarleby kommun finns stora företag som Vattenfall och den största privata arbetsgivaren Stora Enso med 365 anställda. Här finns också cirka 400 småföretag och totalt drygt 2 650 arbetstillfällen. 

Industri är den största enskilda branschen med ungefär 25 procent av arbetstillfällena. Besöksnäringen är en växande bransch som sysselsätter närmare 500 personer, om man räknar in handeln.

Sidan granskades senast 2018-05-03