Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Näringsliv- och besöksnäringsplan

Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring.

För att skapa goda förutsättningar för medborgare, företag och besökare behöver vi förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra kloka val som säkrar en hållbar tillväxt. I februari 2022 fattade kommunsstyrelsen beslut om att en ny näringsliv- och besöksnäringsplan ska tas fram. Nu är vi igång.

Planen hjälper oss att prioritera konkreta insatser de närmaste åren. Den ska formas genom samtal, studier och rapporter i inspirerande samarbete med lokala företagare och Region Uppsala.

För att planen ska kunna leda till genomförande och utveckling behövs ett fortsatt gemensamt engagemang mellan kommunen och dig som är företagare. Det är med dina unika kompetenser och med vår gemensamma kraft som vi skapar utveckling.

Här kan du som är intresserad ta del av viktiga dokument som kommer att ligga till grund och påverka inriktningen för vår nya näringsliv- och besöksnäringsplan.

Du som företagare eller företagsam person har haft möjlighet att lämna input på utkastet av plan för näringsliv och besöksnäring. Nu pågår den sista korrekturen innan planen skickas på remiss till kommunstyrelsens arbetsutskott.


Tidplan

18 mars

Företagarfrukost - uppstart

19 mars- 25 april

Individuella och tematiska möten

26 april -kväll

Workshop om Plan för näringsliv- och besöksnäring del 2

maj-juni

Forstatta individuella och tematiska möten

augusti - oktober

Skrivarstuga för näringslivskontoret

21 oktober

Företagarfrukost - utkast av Plan för näringsliv och besöksnäring

11 november

Sista dag för inspel till plan för näringsliv och besöksnäring

slutet november

Planen skickas på remiss till KSAU --> kommunstyrelsen

början av 2023

Kommunfullmäktige fattar beslut om planenSidan granskades senast 2022-11-14