Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Nätverk

Företagsgrupp Älvkarleby.

Företagsgrupp Älvkarleby är en förening som jobbar för ett bättre företagsklimat så att du som företagare får rätt förutsättningar för att kunna utveckla verksamheter och nå dina mål. Företagsgrupp Älvkarleby tror på samarbete, dels företagare emellan, dels mellan företagare och kommunen. I samverkan och med en bra dialog kan många av de vardagsproblem du ställs inför som företagare lösas på ett bra sätt.

Företagsgrupp Älvkarleby arbetar för att samla och ena alla företagare i Älvkarleby kommun, oavsett bransch eller branschförening.

Genom att vara medlem får du större möjlighet att påverka och förbättra ditt företags situation, du får fortlöpande information om vad som är på gång, aktuella frågor som diskuteras. Dessutom får du tillgång till ett nätverk av företag i området.

Vad vill du själv få ut av Företagsgrupp Älvkarleby? Var med och påverka du också.

Sidan granskades senast 2020-03-19