Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Nätverk

Företagsgrupp Älvkarleby.

Företagsgrupp Älvkarleby är en förening som jobbar för ett bättre företagsklimat så att du som företagare får rätt förutsättningar för att kunna utveckla verksamheter och nå dina mål. Företagsgrupp Älvkarleby tror på samarbete, dels företagare emellan, dels mellan företagare och kommunen. I samverkan och med en bra dialog kan många av de vardagsproblem du ställs inför som företagare lösas på ett bra sätt.

Företagsgrupp Älvkarleby arbetar för att samla och ena alla företagare i Älvkarleby kommun, oavsett bransch eller branschförening.

Genom att vara medlem får du större möjlighet att påverka och förbättra ditt företags situation, du får fortlöpande information om vad som är på gång, aktuella frågor som diskuteras. Dessutom får du tillgång till ett nätverk av företag i området.

Vad vill du själv få ut av Företagsgrupp Älvkarleby? Var med och påverka du också.


Så här blir du medlem
Skriv ett mejl till info@fgalvkarleby.se med följande uppgifter;
Företagsnamn, organisationsnummer, e-postadress, adress, telefonnummer och kontaktperson.

Medlemsskapet är akviterat när du betalat in avgiften på Bankgiro 5321-3613.
Skriv företagsnamn i meddelanderutan.

Kostnad
Årsavgift 800 kr
Varav medlemsavgift 300 kr och avdragsgill serviceavgift 500 kr.

Företagsgrupp Älvkarleby

BG: 5321-3613

Org.nr: 817300-8445

E-post: info@fgalvkarleby.seKontakt:


Jennie Edenby 070-604 18 55

Lisbeth Pedersen 070-222 40 37

Thomas Lindegren 070-797 19 81

Andreas Fröhler 070-376 95 25

 

Sidan granskades senast 2019-10-29