Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Plan för näringsliv och besöksnäring

Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring.

För att skapa goda förutsättningar för medborgare, företag och besökare behöver vi förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra kloka val som säkrar en hållbar tillväxt. I februari 2022 fattade kommunstyrelsen beslut om att en ny plan för näringsliv och besöksnäring ska tas fram. Nu är den klar och gäller för åren 2023-2027

Planen hjälper oss att prioritera konkreta insatser de närmaste åren. Den har formats genom samtal, studier och rapporter i inspirerande samarbete med lokala företagare och Region Uppsala.

För att planen ska kunna leda till genomförande och utveckling behövs ett fortsatt gemensamt engagemang mellan kommunen och dig som är företagare. Det är med dina unika kompetenser och med vår gemensamma kraft som vi skapar utveckling.

Här kan du som är intresserad ta del av viktiga dokument som kommer att ligga till grund och påverka inriktningen för vår nya plan för näringsliv och besöksnäring.

Varje år kommer planen och dess fokusområden att ses över och aktualitetsgranskas. Du som företagare eller företagsam person kommer då att ha möjlighet att lämna åsikter och förslag.

Uppföljning och rapportering

Här kan du ta del av resultatet av genomförda aktiviteter och fokusområden. Uppföljning sker med jämna mellanrum och redovisas efter årtal.

Sidan granskades senast 2023-09-08