Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Starta eget- och affärsutvecklingskurser

Har du en affärsidé du vill förverkliga, eller funderar du på hur det är vara egenföretagare? Är du redan företagare och vill utveckla ditt företag? Tag chansen att lära dig mer!

I samarbete med Region Gävleborg, kommunerna i Gävleborgs län och Folkuniversitetet erbjuder vi kurser i Starta eget och Affärsutveckling. Utbildningarna är kostnadsfria och riktar sig till dig som bor i Älvkarleby kommun. Kurstillfällen för våren 2023 uppdateras löpande.

Läs mer om respektive utbildning och kurstillfällen nedan.

Starta eget-kurs

Folkuniversitetets Starta eget-utbildning, finansierad av Region Gävleborg, är en kvalitetssäkrad process som ger dig de förutsättningar och verktyg du behöver för att lyckas med din affärsidé och verksamhetsutveckling. Du som blivande entreprenör och företagare vägleds i grupp och individuellt genom de olika stegen i Lean Business Canvas-modellen, kompletterat med stegen fundera och starta i verksamt.se.

 • Utbildningstillfällen, 6 x 3 timmar (1 utbildningstillfälle/vecka)
 • Eget arbete i webbplattformen verksamt.se
 • Eget arbete med Lean Business Canvas med professionell individuell rådgivning.

Lean Business Canvas är en metodik för affärsutveckling som bygger på modern forskning inom entreprenörskap. Du får tillgång till en toppmodern IT-plattform anpassad för just den här modellen.

Du kommer även att introduceras till verksamt.se, som är berörda myndigheters webbplattform för eget företagande, och därmed ett viktigt verktyg för dig att bekanta dig med.

Kursinnehåll:

1. Syfte: Motivation, värdegrund, att vara företagare samt hållbart företagande.
2. Resurser: Olika typer av resurser samt startbudget.
3. Affärsidé: Att skapa och testa en hållbar affärsidé samt välja företagsform.
4. Affärsmodell: Hållbar affärsmodell, marknadsplanering och affärsplan.
5. Mål/uppgifter/prognos: Olika typer av mål samt ekonomi och ekonomistyrning.
6. Regelverk/avslut: Skatter, skyldigheter samt stödfunktioner och affärsnätverk.

Informationsblad - Starta eget Pdf, 291.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kurser på plats i Gävle och Sandviken

Datum

Länk till anmälan och mer information

7 - 11 mars, Gävle

Länk kommer inom kort

21 mars - 25 april, Sandviken

Boka plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digitala kurser

15 mars - 19 april (kväll)

Boka plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

18 april - 23 maj (kväll)

Boka plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

20 april - 1 juni

 Länk kommer inom kort

Uppgifterna du lämnar i anmälningsformuläret används för att administrera aktiviteten, exempelvis skicka anmälningsbekräftelse, kallelse och utvärdering samt att skapa deltagarförteckning. Uppgifterna du lämnar i samband med din anmälan kan komma att delas med Region Gävleborg, näringslivskontoren i Gävleborg och Älvkarleby kommun samt Folkuniversitet.

Starta eget - förberedelsekurs på lätt svenska

Starta eget förberedelsekurs på lättförståelig svenska är en kurs om företagande och vänder till alla som har tankar på att starta eget – ingen förkunskap krävs.

Kursen genomförs digitalt. Vi går igenom hur du startar ett eget företag, från idé till verklighet. Du lär dig hur du skapar en affärsplan enligt Lean Business Canvas-modellen. Du lär dig också om företagets ekonomi och finansiering. Efter kursen kan du söka vår ordinarie Starta eget-utbildning.

Utbildningen bygger på en kvalitetssäkrad process som ger dig de förutsättningar och verktyg du behöver för att lyckas med din verksamhetsutveckling.

Kursinnehåll:

 1. Inledning: Den svenska affärsmodellen
 2. Entreprenörskap och företagande: Organisationsformer och företagsformer, att registrera ett företag
 3. Verksamt: Affärsplan
 4. Lean Business Canvas: Affärsmodell
 5. Ekonomi: Budget, redovisning, balans och resultat
 6. Marknad, regelverk och stöd: Marknadsföring, skatt, moms och avgifter

Innan utbildningens avslut får du även rådgivning i vilka stödfunktioner och nätverk som kan stötta dig i ditt fortsatta företagande. Du har även fortsatt fri tillgång till entreprenörsplattformen efter utbildningen.

Informationsblad starta eget - förberedelsekurs på lätt svenska Pdf, 296.2 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Kurstillfällen våren 2023

12 april -24 maj

E-post till mimmi.ekstrom@ockelbo.se


 


Business start up - English education

New in Sweden and thinking about a new Business Start Up?

An introductory Business Start Up course designed for you who are new to Sweden. It is a preparatory entrepreneurship course where we will be using the Entreprenerdy platform. The course is conducted digitally. The education will be delivered in English.

Internet connection, a computer, tablet or mobile phone with a built-in camera and microphone is required. We have a limited number of computers to lend out.

Lean Business Canvas
Lean Business Canvas (LBC) är en modell för affärsutveckling som bygger på modern forskning inom entreprenörskap. Du får tillgång till en toppmodern IT-plattform (Entreprenerdy) anpassad för just den här modellen.

Content

1. Introduction: The Swedish business model

2. Entrepreneurship and business management: Organisational and company structures, how to register a company etc.

3. Operative: business planning

4. Lean Business Canvas: Business modelling

5. Economy: Budget, accounting, profit and loss etc.

6. Business market, rules and support services: Marketing, Tax, VAT and company service charges etc.

Information - business startup easy English Pdf, 290.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Information - business startup advanced English Pdf, 292 kB, öppnas i nytt fönster.


Course opportunities spring 2023

Date

Link to register form

5 April - 10 May , digital course, evening

Sign up here Öppnas i nytt fönster.


Affärsutveckling

En digitla utbildning som bygger på en kvalitetssäkrad process och ger dig de förutsättningar och verktyg du behöver för att lyckas med din verksamhetsutveckling.

Som deltagare vägleds du såväl i grupp som individuellt. En viktig del i utbildningen är Lean Business affärplaneringsplattform. Det är en metodik för affärsutveckling som bygger på modern forskning inom entreprenörskap.

Ett exempel på hur utbildningsprogrammet kan se ut hittar du nedan:

 1. Introduktion: Det moderna entreprenörskapets beståndsdelar, verksamt.se.

 2. Syfte och resurser: Din motivation, dina värderingar och din vision + din kunskap, dina erfarenheter samt fysiska och ekonomiska tillgångar.

 3. Din affärsidé: Vilka behov/problem täcker/löser du, vilka har dessa behov/problem och vilken kärnkompetens gör dig bäst ämnad att täcka behoven/lösa problemen?

 4. Affärsmodell: Hur ska du gå tillväga för att täcka dina kunders behov/lösa dina kunders problem på bästa sätt?

 5. Mål och uppgifter: Vilka konkreta mål/milstolpar ska du sätta för att täcka dina kunders behov/lösa dina kunders problem och vad måste du göra för att nå dessa mål/milstolpar?

 6. Ekonomiska prognoser: Företagsekonomi, resultat- och kassaflödesprognos.

Innan utbildningens avslut får du även rådgivning i vilka stödfunktioner och nätverk som kan stötta dig i ditt fortsatta företagande. Du har även fortsatt fri tillgång till entreprenörsplattformen efter utbildningen.

Informationsblad - Affärsutveckling Pdf, 266.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Kurstillfällen våren 2023

8 februari-15 mars

Boka plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

22 mars- 26 april

Länk till anmälan kommer.Kontakt:

Linda Helzenius
Näringslivskontoret Älvkarleby kommun

Tel: 026-831 58
linda.helzenius@alvkarleby.se

Kurserna finansieras av Region Gävleborg och utbildningsansvarig är Folkuniverisitetet. Kurserna som sker på distans är helt digitala, så du måste ha tillgång till egen dator och en stabil internetuppkoppling. Kurserna är kostnadsfri för dig som är boende i Älvkarleby kommun.

Uppgifterna du lämnar i anmälningsformuläret används för att administrera aktiviteten, exempelvis skicka anmälningsbekräftelse, kallelse och utvärdering samt att skapa deltagarförteckning. Uppgifterna du lämnar i samband med din anmälan kan komma att delas med Region Gävleborg, näringslivskontoren i Gävleborg och Älvkarleby kommun samt Folkuniversitet. Mer information om personuppgiftshantering finns vid varje anmälningsformulär.

Sidan granskades senast 2023-01-20