Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Företagets egenkontroll

Som livsmedelsföretagare ska du veta att din mat är rätt märkt.
Du ska uppfylla lagkraven och måste därför kontrollera din egen verksamhet.

Det finns inga krav på hur företaget strukturerar, organiserar eller dokumenterar sin egenkontroll. Inom flera olika branscher finns nationella riktlinjer du kan ta hjälp av för utformning av din egenkontroll.

Din egenkontroll omfattar alla de rutiner, den dokumentation och de journaler som behövs i verksamheten för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Alla rutiner och resultat behöver inte dokumenteras. Det viktiga är att du kan visa hur du kontrollerar att lagstiftningens mål uppnås.

Följande områden utgör grunden för den egna kontrollen:

 • personalens utbildning
 • personlig hygien
 • anläggningens lokaler och utrustning samt dess underhåll
 • rengöring
 • skadedjursbekämpning
 • temperaturövervakning
 • vattenkvalitet
 • varumottagning
 • information: märkning, redlighet
 • spårbarhet
 • mikrobiologiska och kemiska kriterier, (mikrobiologiska kriterier, se förordning (EG) nr 2073/2005.)
 • specifika krav inom vissa specialområden,
 • faroanalys och HACCP

Lagstiftningen är målstyrd, för att täcka alla former av livsmedelsföretag.


Sidan granskades senast 2023-02-08