Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Serveringstillstånd/Alkoholtillstånd

Kommunen ger tillstånd till restauranger att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.

Kommunen sköter även tillsyn över all alkoholservering och de försäljningsställen som säljer folköl och tobak. För detta tar Samhällsbyggnadsnämnden ut en årlig avgift enligt gällande taxa.
Handläggning och tillsyn sker idag av Gävle Kommun på uppdrag av Älvkarleby Kommuns Samhällsbygnadsnämnd.

Detta behöver du ansökan/anmäla:

  • Stadigvarande serveringstillstånd, gällande starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på till exempel pubar och restauranger
  • Stadigvarande serveringstillstånd, gällande starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap i till exempel festvåningar, föreningar, ordenssällskap och studentkårer.
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, som till exempel serveringstält på cityfester och liknande.
  • Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap, som till exempel föreningsfester och firmafester.
  • Stadigvarande tillstånd att servera slutna sällskap vid cateringverksamhet
  • Provsmakningstillstånd
  • Försäljning av folköl
  • Servering av folköl
  • Försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Handläggningsprocess för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökningsprocess

1. Du lämnar in en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd.
Ansökan lämnas in till Älvkarleby Kommun.
Ansökan är komplett när alla uppgifter och dokument är mottagna.
I de fall uppgifterna inte finns med vid ansökan kommer komplettering att begäras in och tas emot. Därefter är handläggningstiden 6-8 veckor.

2. Ansökan skickas till Gävle kommun för handläggning
När Älvkarleby kommun har tagit emot din ansökan skickar vi den till tillståndsgruppen i Gävle, som handlägger ansökningarna på vårt uppdrag.
Tillståndsgruppen går igenom din ansökan och meddelar om du behöver göra några kompletteringar.

3. Eventuell komplettering skickas in

4. Du betalar in ansökningsavgiften

5. Eventuella kompletteringar tittas igenom.
Om uppgifterna i kompletteringen inte bedöms vara tillräckliga för att kunna handlägga ditt ärende, skickas en påminnelse ut om de uppgifter som saknas.
När eventuella kompletteringar kommer in tittar Tillståndsgruppen igenom dem och bedömer om de är tillräckliga och svarar på de frågor som ställts, eller om nya frågor uppstått.
Om tillräckligt med uppgifter har kommit in bedömer Tillståndsgruppen ansökan som komplett.

6. Handläggare bedömer vilka personer i bolaget som behöver uppvisa kunskaper i alkohollagen

Handläggare bedömer vilka personer i bolaget som är Personer med Betydande Inflytande (PBI) och som bedöms behöva uppvisa kunskaper i alkohollagen. Dessa personer skriver kunskapsprov i de fall kunskapen inte kan visas på annat sätt. Kunskapsprov debiteras enligt gällande taxa.

7. Ansökan är nu komplett

8. Remissinstanserna svarar på Tillståndsenhetens remissfrågor

9. Tillståndsenheten sammanställer all information till Samhällsbyggnadsnämnden

10. Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut

11. Du får besked om beslut


Sidan granskades senast 2022-11-22