Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Bygglov

När du ska bygga nytt, ändra eller riva behövs ofta någon form av tillstånd eller lov.

Bild på ett hus och verktyg

Verksamheten styrs i första hand av plan- och bygglagen och miljöbalken.

Bygglov
Skicka in ansökan om bygglov till kommunen i god tid innan du har tänkt börja bygga. Enligt lag ska du få ett beslut inom 10 veckor från det att ert ärende anses vara komplett. När ärendet är komplett meddelas du detta och från vilket datum din ansökan bedömts som komplett. I ärenden som kräver ytterligare utredning eller som är av komplicerad art kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 10 veckor.

Sidan granskades senast 2022-12-31