Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Egenkontroll

En av grunderna i miljöbalken är egenkontrollen. Du som driver en verksamhet är skyldig att visa hur du arbetar för att minska påverkan på miljön.

Alla som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera verksamheten så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs.
Som verksamhetsutövare har du en skyldighet att se till att din verksamhet lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till människors hälsa och miljön.

Alla verksamheter eller åtgärder som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska enligt miljöbalken ha en egenkontroll.
Den är ett verktyg för att skapa rutiner och se till att din verksamhet lever upp till
miljöbalkens krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö.
Väl fungerande rutiner i verksamheten ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Du ska också visa att du har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav.
Du omfattas av egenkontroll om du driver verksamheter som

  • miljöfarlig verksamhet,
  • badverksamhet för allmänheten,
  • tillfälligt boende,
  • skola eller förskola,
  • solarium,
  • tatuerings- eller piercingstudio.

Med väl fungerande rutiner upptäcker du lättare fel på utrustning och felaktig hantering, och kan undvika att en allvarlig skada sker.

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten.

Har du en komplex verksamhet med stor risk för miljön eller människors hälsa?
Då bör du ha en mer omfattande egenkontroll än om verksamheten är enkel eller innebär en liten risk för miljön.

För tillstånds- eller allmänpliktiga verksamheter gäller mer preciserade krav på egenkontroll (Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll, 1998:901).

Dokumentation

Bygg- och miljö rekommenderar att egenkontrollen är skriftlig för att verksamheten lättare ska kunna uppdatera sina rutiner. Egenkontrollen ska kunna redovisas när myndigheten kommer på tillsynsbesök. Därför är det viktigt att dokumentera ansvar, rutiner och eventuella avvikelser.

Sidan granskades senast 2024-03-19