Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Folköl

Du som vill sälja folköl ska du anmäla detta till Bygg och miljö.

För att få tillstånd att sälja folköl (öl vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent alkohol) måste du bedriva en verksamhet i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal. Detta behöver du anmäla till Bygg och Miljö. Du måste även ha ett egenkontrollprogram.

Anmälan och förslag på egenkontrollprogram hittar du längre ned på sidan.

Handläggning sker av Gävle kommun på uppdrag av Älvkarleby Kommun.

Egenkontrollprogram

Säljare av tobaksvaror ska utöva egen tillsyn över försäljningen.
För denna tillsyn ska det finnas ett egenkontrollprogram som säljaren lämnar in till kommunen tillsammans med ansökan.

Ett egenkontrollprogram kan innehålla följande punkter;

 • utse försäljningsansvariga för tobaksvaror (erfaren personal som kan stötta övriga säljare om det uppstår problem kring försäljningen)
 • fastställa rutiner för ålderskontroll
 • bestämma hur nyanställda ska informeras om regler och rutiner
 • fastställa hur ofta dessa regler ska gås igenom med personalen
 • se till att det finns tydlig information om åldersgränsen anslagen i butiken,väl synlig för kunderna
 • På varje förpackning ska det finnas en hälsovarning.

Vad händer om jag bryter mot reglerna?
Följer du inte lagen kan du förbjudas att sälja tobaksvaror under en viss tid. Vid allvarliga överträdelser kan du även få böter eller till och med fängelse.

Länk till ansökan och förslag till egenkontrollprogram hittar du nedan.

Du måste även servera mat

 Vid servering av folköl krävs att du också serverar mat. Kiosksortiment räcker inte heller här. Som tumregel för matutbudets omfattning kan du tänka att du ska servera maträtter som fungerar som en normal lunch.

Du måste även sälja matvaror

För att få tillstånd att sälja folköl (öl vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent alkohol) måste du bedriva en verksamhet i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal. Du måste också bedriva försäljning av matvaror ur det vanliga livsmedelssortimentet i lokalen.

Detta räknas som matvaror

Med det vanliga sortimentet menas till exempel mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, grönsaker och frukt, samt ett brett urval konserver och djupfrysta matvaror. Som matvaror brukar också räknas pizzor, piroger, smörgåsar och portioner av hämtmat. Kiosksortimentet är inte matvaror och med det menas glass, konfektyrer, snacks, läskedrycker, kaffe, te, kakao, frukt, produkter av frukt, honung, kex.

Kassapersonalen har ansvar

Folköl får inte säljas:

 • Till den som inte har fyllt 18 år
 • Till den som kan antas lämna den vidare till person under 18 år.
 • Om kunden är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel.
 • Kassören/kassörskan är vid tveksamma fall skyldig att kontrollera kundens ålder och känna till reglerna som är angivna i Alkohollagen och ansvarig för att de efterföljs.

Vad kostar det?

Avgift tas ut efter taxa beslutad av kommunen. Aktuell taxa hittar du här.

Observera att även en tillsynsavgift tas ut varje år.

Tillsyn

 Kommunen sköter även tillsyn de försäljningsställen som säljer folköl. För detta tar Samhällsbyggnadsnämnden ut en årlig avgift enligt gällande taxa.
Handläggning och tillsyn sker idag av Gävle Kommun på uppdrag av Älvkarleby Kommun.

Andra tillstånd du kanske behöver

 • Servering av alkohol
 • Försäljning av tobak och e-cigaretter
 • Försäljning av nikotinfria tobaksprodukter
 • Registrering av livsmedelslokal
Sidan granskades senast 2023-08-21