Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Försäljning av Tobak och e-cigaretter

Tobakslagen är till för att begränsa skadorna av bruk av tobaksvaror. Särskilt viktigt är det att barn och ungdomar inte får möjlighet att köpa och använda tobak.

Du som planerar att sälja tobaksvaror är skyldig att ansöka om försäljningstillstånd. Du får inte börja sälja tobak förrän du har fått försäljningstillståndet. Kommunen måste alltså fatta beslut om att bifalla din ansökan för att du ska få påbörja försäljningen.

Handläggning sker av Gävle kommun på uppdrag av Älvkarleby Kommun.

Ansökan om försäljning av tobak

Du ska lämna in en ansökan och ett egenkontrollprogram.

Nedan hittar du länk till båda.

Egenkontroll

Säljare av tobaksvaror ska utöva egen tillsyn över försäljningen.
För denna tillsyn ska det finnas ett egenkontrollprogram som säljaren lämnar in till kommunen tillsammans med ansökan.

Ett egenkontrollprogram kan innehålla följande punkter;

  • utse försäljningsansvariga för tobaksvaror (erfaren personal som kan stötta övriga säljare om det uppstår problem kring försäljningen)
  • fastställa rutiner för ålderskontroll
  • bestämma hur nyanställda ska informeras om regler och rutiner
  • fastställa hur ofta dessa regler ska gås igenom med personalen
  • se till att det finns tydlig information om åldersgränsen anslagen i butiken, väl synlig för kunderna

På varje förpackning ska det finnas en hälsovarning.

Nedan finner du hur ett egenkontrollprogram kan se ut.

Anmälan om E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Försäljare av e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste också

  • anmäla det till kommunen
  • upprätta egenkontrollprogram
  • följa åldersgräns på 18 år vid försäljning

Tydlig information om åldersgränsen ska finnas i butiken. Varje förpackning ska ha en hälsovarning och innehållsdeklaration, och innehålla ett informationsblad.

Vad kostar det?

Avgift tas ut efter taxa beslutad av kommunen. Aktuell taxa hittar du här.

Observera att även en tillsynsavgift tas ut varje år.

Vad händer om jag bryter mot reglerna?

Följer du inte lagen kan du förbjudas att sälja tobaksvaror under en viss tid. Vid allvarliga överträdelser kan du även få böter eller till och med fängelse.

Tillsyn

 Kommunen sköter även tillsyn de försäljningsställen som säljer tobak. För detta tar Samhällsbyggnadsnämnden ut en årlig avgift enligt gällande taxa.
Handläggning och tillsyn sker idag av Gävle Kommun på uppdrag av Älvkarleby Kommun.

Sidan granskades senast 2023-05-25