Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Kemikalier

Kemikalier finns överallt i vår omgivning och är många gånger livsviktiga för oss människor. Kemikalier kan dock också orsaka stora skador och problem för djur, växter eller människor. Därför omfattas kemikaliehantering av ett antal regler.

Reach-förordningen

Reach-förordningen är EU:s kemikalielagstiftning Alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder kemikalier eller kemiska produkter berörs av reglerna i Reach.

Märkning av kemikalier​

Om du tillverkar eller importerar kemiska produkter eller biotekniska organismer till Sverige och sätter ut dem på marknaden är du skyldig att lämna information om vilka risker som finns med produkten och hur den kan hanteras på ett säkert sätt.

Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta när de säljs. Företagen som tillverkar och importerar produkterna har ansvar för att klassificera och märka dem, men du som säljer produkterna i butik har också ett ansvar för att märkningen är korrekt. Du behöver också känna till när det krävs barnskydd och kännbar märkning, samt ha koll på vilka kemikalier som kräver tillstånd.

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad för kemiska produkter som klassificeras som farliga och som överlåts för yrkesmässigt bruk, ska lämnas elektroniskt eller kostnadsfritt på papper. Säkerhetsdatabladen ska vara så lättlästa och tydliga som möjligt och skrivna på svenska. Säkerhetsdatabladen består av 16 avsnitt vars rubriker och ordningsföljd är obligatoriska.

Förvaring av kemiska produkter

Som företagare ansvarar du för att dina kemikalier hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Det räcker inte med bara tekniska skyddsåtgärder.

Det är viktigt att du regelbundet bedömer riskerna med hanteringen och att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom företaget. All personal som hanterar kemikalier och farligt avfall måste ha den kunskap som behövs och tillgång till tydliga instruktioner. Kunskap om riskerna får man bland annat via märkning på förpackningarna och genom säkerhetsdatabladen.

Generella riktlinjer (inomhus)

  • Använd lämpliga förvaringskärl
  • Välj en lämplig plats för lagring
  • Underlaget ska vara tätt och motståndskraftigt
  • Invallning kan behövas
  • Håll torrt och rent
  • Förebyggande åtgärder/rutiner om olyckan är framme

Anmälan till produktregistret

Företag som har för avsikt att starta en verksamhet med kemikalier eller biotekniska organismer måste göra en verksamhetsanmälan till Kemikalieinspektionens produktregister. Alla företag som tillverkar, importerar, för in till Sverige eller säljer vidare kemiska produkter (ämnen och blandningar) i eget namn ska också göra en produktanmälan om mängderna är minst 100 kg per produkt och år.

Sidan granskades senast 2024-01-12