Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Köldmedier

Köldmedier används i kyl-, frys-, värmepump- eller klimatan­läggningar. För anläggningar med köldmedia av typen HFC eller HCFC finns vissa särskilda krav på läckagekontroll om man har enskilda aggregat med mer än 3 kg köldmedia.

Installation och anmälan

Innan installation eller konvertering av enhetsaggregat innehållande mer än 10 kg köldmedium ska bygg- och miljökontoret meddelas. För aggregat som understiger 10 kg köldmedia redovisas installationen i samband med årsrapporten. Observera att det finns miljövänligare alternativ än fluorerade växthusgaser (HCFC och HFC) t.ex. koldioxid som du bör överväga vid val av köldmedium i din anläggning.

Läckagekontroll

Enligt gällande bestämmelser ska alla aggregat innehållande en viss mängd köldmedia kontrolleras för läckage av ett företag och av en person som är certifierat. Vid läckage har operatören skyldighet att åtgärda upptäckta läckage snarast möjligt samt minimera och förebygga ytterligare läckage. Vid läckage ska en uppföljande läcksökning utföras inom en månad från och med att aggregatet reparerats.

Aggregat som innehåller mindre än 3 kg köldmedium behöver inte längre kontrolleras återkommande och ska därför inte räknas med i den sammanlagda mängden.

Exempel: En anläggning innehåller tre aggregat med vardera 4 kg, 5 kg och 2 kg köldmedium. Med den nya lagstiftningen omfattas inte aggregatet på 2 kg av kontrollkrav och den totala mängden kontrollpliktigt köldmedium understiger därmed 10 kg (4 kg + 5 kg = 9 kg).

Det krävs alltså ingen återkommande kontroll om de olika aggregaten vardera innehåller mindre än 3 kg köldmedia, även om utrustningen är byggd på platsen de står på och även om den totala summan köldmedia är över 10 kg. Hade däremot aggregat innehållit 4 kg, 5 kg och 3 kg köldmedium skulle den totala mängden bli 12 kg och krav på läckagekontroll och årlig rapportering gäller.

Årlig kontrollrapport

Uppgår den sammanlagda mängden köldmedier 10 kg i en anläggning ska en årlig kontrollrapport skickas in till bygg- och miljökontoret. I den sammanlagda mängden ska inte aggregat innehållande mindre än 3 kg räknas med.

Rapporten ska skickas in mellan den 1 januari och den 31 mars året efter det kalenderår kontrollrapporten avser. Kontrollrapporten ska gälla för ett helt kalenderår där alla åtgärder, nyinstallationer och kontroller som gjorts under året ska finnas med. Om du skrotar en anläggning eller ett aggregat ska detta meddelas i den årliga kontrollrapporten.

Inkommer inte kontrollrapporten inom rätt tid eller om läckagekontrollen inte har utförts inom ovan givna intervall är bygg-, miljö- och hälsoskydds­nämnden skyldiga att ta ut miljösanktionsavgift.

Miljösanktionsavgift

  • Om du inte anmäler före nyinstallation eller konvertering av aggregat på 10 kg eller större (5000 kr)
  • Om du kommer in med årsrapporten för sent, d.v.s. efter 31 mars (1000 kr)
  • Om du inte upprättat och fört register över fluorerade växthusgaser
    (2000-5000 kr)
  • Om man inte utför läckagekontroll inom angivet kontrollintervall (5000 kr)

Vid hantering av miljösanktionsavgift tillkommer dessutom Bygg- och miljöavdelningens avgift för handläggningstiden.

Sidan granskades senast 2019-08-23