Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Serveringstillstånd/Alkoholtillstånd

Kommunen ger tillstånd till restauranger att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.

Kommunen sköter även tillsyn över all alkoholservering och de försäljningsställen som säljer folköl och tobak. För detta tar Samhällsbyggnadsnämnden ut en årlig avgift enligt gällande taxa.
Handläggning och tillsyn sker idag av Gävle Kommun på uppdrag av Älvkarleby Kommuns Samhällsbygnadsnämnd.

Detta behöver du ansökan/anmäla

 • Stadigvarande serveringstillstånd, gällande starköl, vin, starksprit och andra
 • jästa alkoholdrycker till allmänheten på till exempel pubar och restauranger
 • Stadigvarande serveringstillstånd, gällande starköl, vin, starksprit och andra
 • jästa alkoholdrycker till slutet sällskap i till exempel festvåningar,
 • föreningar, ordenssällskap och studentkårer.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, som till exempel
 • serveringstält på cityfester och liknande.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap, som till exempel
 • föreningsfester och firmafester.
 • Stadigvarande tillstånd att servera slutna sällskap vid cateringverksamhet
 • Provsmakningstillstånd
 • Försäljning av folköl
 • Servering av folköl
 •  
 • Försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och påfyllnadsbehållare.Hur går ansökan till?

Handläggningsprocess för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd
1. Du lämnar in en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd.
Ansökan är komplett när alla uppgifter och dokument är mottagna. I de fall uppgifterna inte finns med vid ansökan kommer komplettering att begäras in och tas emot. Därefter är handläggningstiden 6-8 veckor.
2. Tillståndsenheten tar emot din ansökan och skickar faktura
3. Eventuell komplettering skickas in
4. Du betalar in ansökningsavgiften
5. Eventuella kompletteringar tittas igenom. Om uppgifterna i kompletteringen inte bedöms vara tillräckliga för att kunna handlägga ditt ärende, skickas en påminnelse ut om de uppgifter som saknas.
När eventuella kompletteringar kommer in tittar Tillståndsenheten igenom dem och bedömer om de är tillräckliga och svarar på de frågor som ställts, eller om nya frågor uppstått.
Om tillräckligt med uppgifter har kommit in bedömer Tillståndsenheten ansökan som komplett.
6. Tillståndsenheten bedömer vilka personer i bolaget som behöver uppvisa kunskaper i alkohollagen
Tillståndsenheten bedömer vilka personer i bolaget som är Personer med Betydande Inflytande (PBI) och som bedöms behöva uppvisa kunskaper i alkohollagen. Dessa personer skriver kunskapsprov i de fall kunskapen inte kan visas på annat sätt. Kunkapsprov debiteras enligt gällande taxa.
7. Ansökan är nu komplett
8. Remissinstanserna svarar på Tillståndsenhetens remissfrågor
9. Tillståndsenheten sammanställer all information till Samhällsbyggnadsnämnden
10. Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut
11. Du får besked om beslutVad kostar ansökan

Avgift tas ut efter taxa beslutad av kommunen. Aktuell taxa hittar du här.

Observera att även en tillsynsavgift tas ut varje år.

Sidan granskades senast 2022-08-24