Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Kyltorn

Kyltorn är anläggningar som avlägsnar överskottsvärme från en kylprocess. De används bland annat vid luftkonditionering och vid olka industriella processer.

Kommunen har ansvar för tillsyn av kyltorn, och ansvarar även för att smittspåra vid fall eller utbrott av legionella. Legionärssjuka och pontiacfeber smittar genom att man andas in vattenaerosoler som innehåller legionellabakterier, till exempel i duschar och bubbelpooler. För att förebygga smittspridning är det viktigt att kommunerna har kunskap om var det finns kyltorn.

Regeringen har därför beslutat att införa anmälningsplikt för kyltorn, och du som har kyltorn i din verksamhet måste anmäla det till Samhällsbyggnadsnämnden.

Anmälningsplikt

Anmälningsplikten infördes 1 februari 2024, men på grund av så kallade övergångsbestämmelser börjar den gälla först senare.

Om du som verksamhetsutövare har börjat installera eller använda ett kyltorn

  • efter den 1 februari 2024 gäller anmälningsplikten från och med den 1 augusti 2024
  • före den 1 februari 2024 ska du anmäla kyltornet senast den 31 december 2024

Anmälningsplikten gäller inte kyltorn som ingår i en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

Legionella

Legionellabakterier förekommer i vattenledningar och kan överleva i temperaturer mellan 0 och 50°C.

Kylvattnet i kyltorn håller ofta en temperatur som gynnar tillväxt av legionellabakterier. När det bildas aerosoler i processen finns en risk att bakterier sprids långa sträckor via de små vattendroppar som uppstår och att många människor kan smittas. Genom rätt skötsel minskar risken och genom att få mer information om de kyltorn som finns i kommunen underlättas även smittspårning vid ett potentiellt utbrott.

Sidan granskades senast 2024-04-29