Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Miljörapporter och årsrapporter

Miljörapport

Alla som driver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska varje år lämna en miljörapport. Den lämnas elektroniskt via Svenska miljörapporteringsportalen (SMP), senast 31 mars.

Syftet med miljörapporten är bland annat att ge tillsynsmyndigheten ett bra underlag för tillsyn av verksamheten. Den ska spegla hur väl villkoren för verksamheten följs samt stärka egenkontrollen.

Miljörapporten består av en grunddel och en textdel. Vissa verksamheter behöver också lämna en emissionsdeklaration. Mer information finns i Naturvårds-verkets vägledning och på SMP.

Årsrapport

Vissa företag får beslut från samhällsbyggnadsnämnden med krav på att lämna in en rapport om sin verksamhet. Årsrapporten skickas till bygg-och miljöavdelningen, senast 31 mars året efter det år som redovisningen gäller.

Krav på årliga rapporter gäller bland annat 

  • Bilskrot
  • Fordonstvättar
  • Försäljning av drivmedel
  • Mekanisk verkstad
  • Verksamhet som använder lösningsmedel

För många av dessa verksamheter finns blanketter för att underlätta års-rapporteringen.

Köldmedia

Har du flera aggregat på över 3 kg köldmedia som sammanlagt innehåller 10 kg köldmedia eller mer? Då ska du också lämna in en årsrapport senast 31 mars. 

Sidan granskades senast 2024-01-12