Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Muddring

Muddring är ett samlingsnamn för åtgärder som görs för att ändra vattnets djup eller läge. Grävning och schaktning, sprängning eller sugning i vatten är exempel på såna åtgärder.

Om du vill muddra måste du anmäla det till länsstyrelsen. Oftast krävs tre separata prövningar;

  • till­stånd till eller anmälan av vattenverksamhet,
  • strandskyddsdispens,
  • anmälan om uppläggning av muddermassor, om massorna ska läggas upp på land.

I samband med muddring kan du behöva ta kontakt med flera olika myndigheter.
Det är lämpligt att ta första kontakten med länsstyrelsen som sköter ärenden om vattenverksamhet. Kommunen tar oftast hand om strandskydd och upplägg av muddermassor (blöta massor) på land.

Andra tillstånd

I vissa fall kan det vara aktuellt att dumpa muddermassor i ett vattenområde. Då behöver du dispens från Havs- och vattenmyndigheten.

Avgift

Älvkarleby kommun tar ut en avgift för att hantera anmälningarna. Taxan bestäms av kommunfullmäktige.

Sidan granskades senast 2023-08-16