Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Receptfria läkemedel

Det finns vissa receptfria läkemedel som får säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Du ska också göra en avanmälan om du ska sluta sälja läkemedel. Hur anmälan går till kan du läsa om på Läkemedelsverkets webbplats.

Du som säljer receptfria läkemedel ska känna till reglerna kring försäljningen. Du har alltid det yttersta ansvaret för att lagen följs på ditt försäljningsställe. Du får till exempel inte sälja läkemedel till den som är under 18 år. Du är skyldig att upplysa  om var kunden kan få farmaceutisk rådgivning. Hantering och exponering måste också ske på rätt sätt.
Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns vägledning för vad du som säljer receptfria läkemedel ska tänka på.

Anmälan

Den som tänker börja sälja receptfria läkemedel behöver först göra en anmälan till Läkemedelsverket. Även nikotinläkemedel ingår i begreppet receptfria läkemedel. Mer information om att sälja receptfria läkemedel och anmälningsblanketter för att sälja receptfria läkemedel hittar du här: Anmälan Läkemedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Egenkontroll

Innan du börjar sälja måste du ha ett skriftligt program för egenkontroll. Det ska  tydligt beskriva rutinerna för försäljningen i din butik. Det är till exempel viktigt att ha rutiner för hur du

  • anmäler viktiga förändringar som ändrade kontaktuppgifter, till Läkemedelsverket.
  • exponerar och förvarar läkemedel.
  • utbildar personal.

På läkemedelsverkets hemsida finns flera olika mallar att använda sig av, bland annat mall för egenkontrollprogram som du hittar här: egenkontroll mallar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontroll och tillsyn

När du anmält att du säljer receptfria läkemedel kontaktar Läkemedelsverket din kommun. Därefter utför kommunens miljöinspektörer kontroll av din verksamhet. Kontroller görs sedan löpande för att se till att reglerna följs.

Om miljöinspektörerna upptäcker allvarliga fel eller brister som inte rättas till rapporterar de till Läkemedelsverket, som har det övergripande ansvaret för tillsyn.
Läkemedelsverket kan vidta åtgärder i form av förelägganden och förbud förenade med vite.

Tillsynsavgift

Älvkarleby kommun tar ut en avgift för tillsynsarbetet. Avgiften har beslutats av  fullmäktige.

Läkemedelsverket tar ut en kontrollavgift per kalenderår för varje försäljningsställe.

Sidan granskades senast 2024-06-12