Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Servering av alkohol

För att få servera alkohol behöver du söka serveringstillstånd hos Bygg och miljö.

Kommunen sköter även tillsyn över all alkoholservering För detta tar Samhällsbyggnadsnämnden ut en årlig avgift enligt gällande taxa.
Handläggning och tillsyn sker idag av Gävle Kommun på uppdrag av Älvkarleby Kommun.

När behöver jag kontakta kommunen?

  • Stadigvarande serveringstillstånd om du vill servera alkohol ofta.
  • Tillfälligt serveringstillstånd om du enbart vill servera alkohol vid tillfälligt tex föreningsfester, firmafester, events
  • Provsmakningstillstånd

Alkohol, handläggningsprocess

Handläggningsprocess för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd


1. Du lämnar in en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd.
Ansökan är komplett när alla uppgifter och dokument är mottagna. I de fall uppgifterna inte finns med vid ansökan kommer komplettering att begäras in och tas emot. Därefter är handläggningstiden 6-8 veckor.
2. Tillståndsenheten tar emot din ansökan och skickar faktura
3. Eventuell komplettering begärs in.
5. Eventuella kompletteringar tittas igenom. Om uppgifterna i kompletteringen inte bedöms vara tillräckliga för att kunna handlägga ditt ärende, skickas en påminnelse ut om de uppgifter som saknas.
6. Tillståndsenheten bedömer vilka personer i bolaget som behöver uppvisa kunskaper i alkohollagen
Tillståndsenheten bedömer vilka personer i bolaget som är Personer med Betydande Inflytande (PBI) och som bedöms behöva uppvisa kunskaper i alkohollagen. Dessa personer skriver kunskapsprov i de fall kunskapen inte kan visas på annat sätt. Kunkapsprov debiteras enligt gällande taxa.
10. Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut
11. Du får besked om beslut

Vad kostar det?

Avgift tas ut efter taxa beslutad av kommunen. Aktuell taxa hittar du här.

Observera att även en tillsynsavgift tas ut varje år.

Andra tillstånd som du kan behöva

Du behöver även ha tillstånd för:

  • Registrering av livsmedelslokal
  • Försäljning av tobak och påfyllnadsbehållare
  • Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Mer information hittar du på Kommunens hemsida.

Sidan granskades senast 2023-05-25