Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Serveringstillstånd, Alkoholtillstånd

Kommunen är den myndighet som ger tillstånd till restauranger att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Kommunen bedriver även tillsyn över all alkoholservering och de försäljningsställen som saluför folköl och tobak.

Hos Bygg- och miljöavdelningen ansöker du om:

  • Stadigvarande serveringstillstånd till almänheten, gällande starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på till exempel pubar och restauranger
  • Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, gällande starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap i till exempel festvåningar, föreningar, ordenssällskap och studentkårer.
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, som till exempel serveringstält på cityfester och liknande.
  • Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap, som till exempel föreningsfester och firmafester.
  • Stadigvarande tillstånd att servera slutna sällskap vid cateringverksamhet
  • Provsmakningstillstånd

Till Bygg- och miljöavdelningen ska du även anmäla:

  • Försäljning av folköl
  • Servering av folköl
  • Försäljning av tobaksvaror
  • Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Ansökan

Kontakta kommunen i god tid för att få information och ansökningsblanketter om serveringstillstånd. Det kan ta upp till sex veckor att handlägga permanent serveringstillstånd och tio dagar för tillfälliga tillstånd till slutna sällskap. Om någon tillståndshavare bryter mot reglerna kan serveringstillståndet återkallas eller varning alt erinran meddelas.

Avgifter

Älvkarleby kommuns taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tillsynsavgift avseende försäljning av tobakvaror samt tillsynsavgift avseende försäljning av folköl.

Sidan granskades senast 2022-10-03