Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Skyltning

En skylt är en anordning som förmedlar ett budskap, oftast för verksamhet, vägvisning eller information.

Skyltar är bygglovspliktiga inom detaljplanelagt område. Inom detaljplanelagt område behöver du bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. Utanför sådant område kan dock andra tillstånd fordras som strandskyddsdispens eller tillstånd enligt väglagen.

Inom detaljplanelagt område är dock följande typer av skyltar undantag från kravet om bygglov.

 • en skylt vars area är högst 1,0 m2
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang så som marknad, auktion, cirkus,
  konsert eller idrottstävlingar, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor,
 • en orienteringstavla med area högst 2,0 m2 som hjälper besökaren att hitta till rätt plats, byggnad eller entré,
 • en skylt inomhus,
 • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige,
  kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med
  folkomröstning (Kyrkovalet omfattas inte av undantaget),
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,
 • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik
  enligt vägmärkesförordningen,
 • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen.

Inom vissa områden gäller inte undantagen från lovplikt för skyltar med en area om högst 1 m2 och orienterings-tavlor. På eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt krävs bygglov för dessa typer av skyltar. Ta alltid reda på vad detaljplanen säger i det område där du vill sätta upp en skylt.

Lösa affischställ är inte bygglovpliktiga, du behöver dock tillstånd från polis och markägare. Affischering på byggnader och fasta platser som elskåp, lyktstolpar är inte tillåtet utan tillstånd från polis och markägare.

Markägaren är alltid ansvarig för vad som händer inom fastigheten. Även om någon annan sätter upp en skylt utan bygglov är markägaren ansvarig. Påföljder får oftast markägaren betala.

Du måste alltid ha markägarens tillstånd att sätta upp eller anordna en skylt. På offentlig plats krävs alltid polistillstånd, även för skyltar som inte behöver bygglov.

Om du är osäker på vad som gäller för just din skylt, kontakta gärna Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Mer information

Du hittar vår skyltpolicy via länken längst ner på sidan. Välj rubriken Policy på sidan du kommer till.

Sidan granskades senast 2024-01-12