Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Tobak,e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

Här kan du som vill sälja tobaksvaror läsa mer om tillstånd och serveringsbestämmelser.

Du behöver söka tillstånd hos Bygg och Miljö för att få sälja tobaksvaror. Tänk på att vara ute i god tid innan du vill börja då handläggningstiderna kan variera mellan 2-4 veckor efter att alla handlingar lämnats in som behövs.

Tillstånd som du behöver om du vill

  • Sälja tobak (till exempel cigaretter och snus som innehåller nikotin) behöver du lämna in ansökan och ett förslag till egenkontrollprogram.
  • Sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare behöver du lämna in anmälan och ett förslag till egenkontrollprogram.
  • Sälja tobaksfria nikotinprodukter (till exempel cigaretter och snus som inte innehåller tobak) behöver du lämna in ansökan och ett förslag till egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogram

Egenkontrollprogram fungerar som en checklista så att du att du som äger verksamheten följer lagen. Det är också ditt ansvar som ägare att se till att din personal följer lagen och egenkontrollprogrammet. Du kan välja att använda vår mall eller göra ett eget. Mallen finns längst ner på sidan.

 Vad kostar det?

Vi tar ut en kostnad förhandläggning av ditt ärende.
Kommunen sköter även tillsyn de verksamheter som har tillstånd. För detta tar Bygg och Miljö ut en årlig avgift enligt gällande taxa.

Taxan hittar du under rubrik kommunala författningar på vår hemsida. Länk finns längst ner på sidan.

Vad händer om jag bryter mot reglerna?

Följer du inte lagen kan du förbjudas att sälja tobaksvaror under en viss tid. Vid allvarliga överträdelser kan du även få böter eller till och med fängelse.

Andra tillstånd som jag kan behöva

Du kan även behöva ha tillstånd för försäljning eller servering av alkohol och folköl

Mer information hittar i länkarna längre ned på sidan.

Sidan granskades senast 2024-01-15