Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Tobaksfria nikotinprodukter

Tobakslagen är till för att begränsa skadorna av bruk av tobaksvaror. Särskilt viktigt är det att barn och ungdomar inte får möjlighet att köpa och använda tobak.

En tobaksfri nikotinprodukt är en produkt avsedd för konsumtion som är fri från tobak men innehåller nikotin. Både kommunen och polisen kontrollerar att din verksamhet följer reglerna.Du får inte börja sälja tobaksfria nikotinprodukter förrän du har fått försäljningstillståndet. Kommunen måste alltså fatta beslut om att bifalla din ansökan för att du ska få påbörja försäljningen.

Handläggning sker av Gävle kommun på uppdrag av Älvkarleby Kommun.

Ansökan

Du ska lämna in en ansökan och ett egenkontrollprogram.
Om försäljningen sker på distans över nationsgränser ska den även registreras hos Folkhälsomyndigheten.

Egenkontroll

Säljare av tobaksfria nikotinprodukter

ska utöva egen tillsyn över försäljningen.
För denna tillsyn ska det finnas ett egenkontrollprogram som säljaren lämnar in till kommunen tillsammans med ansökan.

Ett egenkontrollprogram kan innehålla följande punkter;

  • utse försäljningsansvariga för tobaksvaror (erfaren personal som kan stötta övriga säljare om det uppstår problem kring försäljningen)
  • fastställa rutiner för ålderskontroll
  • bestämma hur nyanställda ska informeras om regler och rutiner
  • fastställa hur ofta dessa regler ska gås igenom med personalen
  • se till att det finns tydlig information om åldersgränsen anslagen i butiken, väl synlig för kunderna

På varje förpackning ska det finnas en hälsovarning.

Nedan finner du hur ett egenkontrollprogram kan se ut.

Kassapersonalens ansvar

Tobaksfria nikotinprodukter får bara säljas till personer som har fyllt 18 år. Det ska finnas tydlig kundinformation om åldersgränsen. Som försäljare är du skyldig att försäkra dig om att köparen har rätt ålder. Det gäller även om du säljer via en bil, automat, webbhandel eller liknande.

Vad kostar det?

Avgift tas ut efter taxa beslutad av kommunen. Aktuell taxa hittar du här.

Observera att även en tillsynsavgift tas ut varje år.

Tillsyn

 Kommunen sköter även tillsyn de försäljningsställen som säljer tobak. För detta tar Samhällsbyggnadsnämnden ut en årlig avgift enligt gällande taxa.
Handläggning och tillsyn sker idag av Gävle Kommun på uppdrag av Älvkarleby Kommun.

Andra tillstånd som kan behövas

  • Försäljning av folköl
  • Servering av alkohol
  • Försäljning av tobak och e-cigaretter
Sidan granskades senast 2023-05-26