Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Tillväxtstrategi

Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring.

För att skapa goda förutsättningar för medborgare, företag och besökare behöver vi förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra kloka val som säkrar en hållbar tillväxt.

Tillväxtstrategin hjälper oss att prioritera konkreta insatser de närmaste åren, till och med 2020. Den har formats genom samtal, studier och rapporter i inspirerande samarbete med lokala företagare, Regionförbundet och universiteten i Uppsala

Sidan granskades senast 2020-02-17