Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Bygga eller riva 

När du vill bygga, riva eller schakta måste du oftast söka lov.

Bygglov

Du behöver bygglov till exempel för att

  • bygga nya eller flytta byggnader,
  • påverka en byggnads volym eller yta,
  • ändra användning eller utseende på en byggnad,
  • glasa in ett uterum,
  • sätta upp en skylt,
  • bygga mur eller plank.

Du ha rrätt att få ett beslut inom tio veckor från det att ansökan är komplett. Tiden kan förlängas med ytterligare tio veckor om någon särskild utredning behövs.

Marklov

I områden med detaljplan krävs marklov för att fylla eller schakta marken så att det ändrar tomtens höjdläge avsevärt.

Du kan även behöva marklov för att fälla träd i ett sådant område. Samma krav kan gälla inom om­råden med områdesbestämmelser.

Rivningslov

När du ska riva hela eller delar av en byggnad kan du behöva ansöka om rivningslov. Om byggnaden ligger utanför planlagt område eller utanför områdesbestämmelser räcker det ofta med en anmälan.

I prövningen om rivningslov bedömer samhällsbyggnadsnämnden om byggnaden bör bevaras. Rivningslov behövs oftast inte för att riva byggnader som får uppföras utan bygglov.

Sidan granskades senast 2024-01-11