Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Stöd och rådgivning i Coronakrisen

Älvkarleby kommun gör så mycket vi kan för att mildra konsekvenserna för dig som företagare under Coronakrisen.

Kommunens stöd till dig som företagare

För att underlätta för Älvkarleby kommuns lokala företag har vi infört ett antal näringslivsfrämjande åtgärder för att hjälpa till att stärka företagens likviditet och att frigöra företagares tid. Vi fortsätter att jobba för att underlätta för företagen där det är möjligt och vi tar gärna en dialog för att hjälpa till.

Älvkarleby kommun:

  • ger möjlighet att skjuta fram tillsyns- och kontrollavgifter

  • tar gärna en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden

  • ger möjlighet att skjuta fram tillsynsavgifter och kontrollavgifter

  • tar gärna en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden

  • ger möjlighet att korta ner betalningstider till leverantörer.
    Vi kan tillfälligt acceptera betalningsvillkor på 10 dagar till våra lokala leverantörer för att bidra till en förbättrad likviditet hos företagen. Du som leverantör måste ange kortare betalvillkor i fakturan. Ange 10 dagar istället för 30. Förfallodatum måste anges med siffror 2021-XX-XX.

  • ger möjlighet att öppna uteserveringar tidigt
    Det är väldigt få uteserveringar i kommunen som är bygglovspliktiga. Ett fåtal ligger på kommunal mark, där behövs markupplåtelseavtal via Tekniska avdelningen. Om kommunen inte är markägare så kan Tekniska avdelningen hjälpa till som sk mellanman. Bygglov för uteserveringar brukar inte krävas om man bara ska ställa ut bord och stolar på marken. Är du osäker, kontakta Bygg- och Miljöavdelningen för rådgivning.

Behöver du vidare stöd rekommenderar vi dig att i första hand kontakta Almi i Uppsala. Kontaktperson med fokus på Älvkarleby kommun är Mikael Nordberg.

Telefon 072-235 29 37, E-post mikael.nordberg@almi.se

Du som har ett nystartat företag (0-3 år) är varmt välkommen att kontakta Nyföretagarcentrum Norduppland för att få stöd och rådgivning. Helena Jonsson hjälper dig gärna.

Telefon 073-806 26 60, E-post: norduppland@nyforetagarcentrum.se

Sidan granskades senast 2022-05-10