Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Presentkort till timanställda

Som julgåva ger Älvkarleby kommun sina timanställda ett presentkort på 500 kr som får användas för ett köp hos företagare i Älvkarleby kommun.

Bild på ett presentkort med röd bakgrund och vita snöflingor runt kanterna. Text: Varsågod här är din julklapp. Presentkort.

Julkappen - ett presentkort att handla lokalt med, delas ut till de 200 timanställda medarbetarna på Älvkarleby kommun under perioden 15-30 december och har en giltighetstid till och med 30 juni 2022.

Presentkorten kan användas i butiker, restauranger, caféer, för upplevelser och behandlingar och hos andra företag som finns i Älvkarleby kommun.
Presentkortet gäller inte för inköp av spel, lotter, alkohol, tobak, drivmedel, eller läkemedel.

Kommunens timanställda medarbetare får information om vilka företag som tar emot presentkortet.

Upphandling - vill ditt företag vara med?

Vi välkomnar alla företag i Älvkarleby kommun som kan skicka en korrekt faktura att skicka in sitt anbud i den direktupphandling som vi annonserar nedan. De företag som uppfyller kriterierna i upphandlingen godkänns som leverantörer.

Annonseringstiden för upphandlingen är 26/11-5/12 2021. Anbud som inkommer efter 5 december beaktas ej.

Du lämnar anbud genom att fylla i anbudsformuläret längst ner på sidan.

Om presentkortet

 • Presentkortet är giltigt som betalmedel till och med 30 juni 2022
 • Presentkortet gäller inte för inköp av spel, lotter, alkohol, tobak, drivmedel, läkemedel eller livsmedel.
 • Presentkortet gäller vid ett köptillfälle. Kunden får inte pengar tillbaka om inte hela beloppet nyttjats och kan heller inte byta presentkortet mot pengar.
 • Presentkortet ska dateras och skrivas under av medarbetaren vid betalning. Vid köpet uppvisar kunden även sin legitimation. Presentkortet lämnas kvar hos företagaren.
 • Presentkortet är personligt och kan inte överlåtas till annan. Varje presentkort har också en unik sifferkombination på kortets baksida.

Redovisning och fakturering

Redovisning av inlösta presentkort

Älvkarleby kommun ersätter ditt företag för inlösta presentkort. Vi tillämpar 30 dagars betalningsvillkor om alla uppgifter på fakturan är korrekta. Du får inte ta ut någon fakturaavgift. Du kan skicka gratis e-fakturor i vår portal.

Presentkortet gäller inte för inköp av spel, lotter, alkohol, tobak, drivmedel, eller läkemedel.

Kommunens timanställda medarbetare får information om vilka företag som tar emot presentkortet.

Observera att du som företagare ska behålla de inlösta presentkorten. Du ska lämna dem till Älvkarleby kommun som redovisning i samband med fakturering.

Sista dag för redovisning och inlösen av presentkort är 2022-07-15.
Presentkort som inkommer efter kommer ej att godkännas.

Uppgifter på fakturan:

 • Leverantörens namn, adress och organisationsnummer
 • Uppgift om F-skatt
 • Typ av vara. ex kläder, middag, fika, klippning, behandling etc
 • Belopp (beloppet på presenktortet är 500 kr inkl moms).
 • Leverantörens plusgirokonto eller bankgironummer
 • Fakturadatum
 • Unikt fakturanummer/OCR
 • Betalningsvillkor, förfallodatum
 • Fakturaadress: Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär
  E-faktura: GLN 7350007510006
  Pdf-faktura: faktura@alvkarleby.se OBS endast pdf-fil godkänns.
 • Ange referens ZZ10712
 • Vad fakturan avser och de unika numren på presentkorten.
  Du kan med fördel samla ihop flera presentkort i en faktura.
 • När varan eller tjänsten levererades.
 • Vilken period fakturan avser (om det är aktuellt)
 • Presentkorten ska bifogas med fakturan.
  Vid e-fakturering eller pdf-faktura ska korten lämnas i separat brev till Medborgarservice eller skickas till Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär. Hänvisning till vilken faktura och leverantör de tillhör måste anges. Märk kuvertet med "Presentkort 2021".

E-faktura

Leverantörer som inte kan skicka e-faktura via sitt eget system kan göra det gratis via kommunens webbportal. Skicka ett mejl till ekonomi@alvkarleby.se för att få en inbjudan till Visma Proceedos leverantörsportal.

Läs mer om E-faktura Öppnas i nytt fönster.

Lämna anbud i direktupphandlingen för presentkort.

Annonseringstiden har passerat.

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna administrera och bokföra presentkortets användning. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med arrangemanget.

Sidan granskades senast 2021-11-30