Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Älvkarleby kommuns presentkort

Älvkarleby kommun ger sina medarbetare en tidig julklapp - ett presentkort på 475 kr som får användas för ett köp hos företagare i Älvkarleby kommun.

Bild på presentkort. Text Presentkort

Coronapandemin påverkar hela vårt samhälle och inte minst det lokala näringslivet. Julkappen - ett presentkort att handla lokalt med, delas ut till kommunens medarbeteare med start den 18 augusti och har en giltighetstid till och med 31 december 2020.

Presentkorten kan användas i butiker, restauranger, caféer, för upplevelser och behandlingar och hos andra företag som finns i Älvkarleby kommun.

Vill ditt företag vara med?

Alla företag i Älvkarleby kommun som kan skicka faktura är välkommen att vara med och ta emot presentkorten. Ditt företag får ersättning av Älvkarleby kommun för inlösta presentkort. Presentkortet gäller dock inte för inköp av spel, lotter, alkohol, tobak, drivmedel, läkemedel eller livsmedel.

Kommunens medarbetare får information om vilka företag som tar emot presentkortet.

Anmäl ditt företag - Jag vill ta emot presentkort.

Nu är du ute i sista sekunden. Vill du vara med och ta emot presentkort du också? Hör av dig med ett mejl till naringsliv@alvkarleby.se så ordnar vi det.

Om presentkortet

 • Presentkortet är giltigt som betalmedel till och med 31 december 2020
 • Presentkortet gäller inte för inköp av spel, lotter, alkohol, tobak, drivmedel, läkemedel eller livsmedel.
 • Presentkortet gäller vid ett köptillfälle. Kunden får inte pengar tillbaka om inte hela beloppet nyttjats och kan heller inte byta presentkortet mot pengar.
 • Presentkortet ska dateras och skrivas under av medarbetaren vid betalning. Vid köpet uppvisar kunden även sin legitimation. Presentkortet lämnas kvar hos företagaren.
 • Presentkortet är personligt och kan inte överlåtas till annan. Varje presentkort har också en unik sifferkombination på kortets baksida.

Redovisning av inlösta presentkort

Älvkarleby kommun ersätter ditt företag för inlösta presentkort. Vi tillämpar 10 dagars betalningsvillkor om alla uppgifter på fakturan är korrekta.

Observera att du som företagare ska behålla de inlösta presentkorten. Du ska lämna dem till Älvkarleby kommun som redovisning i samband med fakturering.

Sista dag för redovisning och inlösen av presentkort är 2021-01-15

Uppgifter på fakturan:

 • Leverantörens namn, adress och organisationsnummer
 • Uppgift om F-skatt
 • Typ av vara. ex kläder, middag, fika, klippning, behandling etc
 • Belopp (beloppet på presenktortet är 475 kr inkl moms. Ange brutto, moms och netto).
 • Momssats
 • Leverantörens plusgirokonto eller bankgironummer
 • Fakturadatum
 • Unikt fakturanummer/OCR
 • Betalningsvillkor, förfallodatum
 • Fakturaadress: Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär
 • Ange referens ZZ10712
 • Vad fakturan avser och de unika numren på presentkorten.
  Du kan med fördel samla ihop flera presentkort i en faktura.
 • När varan eller tjänsten levererades.
 • Vilken period fakturan avser (om det är aktuellt)
 • Presentkorten ska bifogas med fakturan.
  Vid e-fakturering eller pdf-faktura ska korten lämnas i separat brev till Medborgarservice eller skickas till Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär. Hänvisning till vilken faktura och leverantör de tillhör måste anges. Märk kuvertet med "Presentkort 2020".

Tips och erbjudanden

Visa att du tar emot presentkort från Älvkarleby kommun.

Passa på att skapa erbjudanden eller skräddarsy en upplevelse som passar för just din verksamhet och rikta till kunder med Älvkarleby kommuns presentkort.

Presentkortet kan endast nyttjas hos en företagare och kunden får inga pengar tillbaka om inte hela beloppet nyttjats. Däremot kan du se till att ha egna presentkort eller tillgodokvitton på outnyttjat belopp, så kunden kommer tillbaka till dig.

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna administrera och bokföra presentkortets användning. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med arrangemanget.

Sidan granskades senast 2020-08-26