Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Lotterier, lotteritillstånd

För att sälja lotter krävs ett lotteritillstånd. Under vissa omständigheter kan du genomföra ett lotteri utan tillstånd.

Förening som kan få tillstånd att anordna lotteri inom Älvkarleby kommun:

  • Ideell förening.
  • Förening som inte vägrar någon medlemskap, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till föreningens verksamhet.
  • Verksamheten ska huvudsakligen främja ett allmännyttigt ändamål. Syftet med verksamheten ska finnas angivet i föreningens stadgar.
  • Föreningen ska ha behov av lotteriinkomster. 

Det är skillnad mellan lotteri och tävling.

Vad är det för skillnad på ett lotteri och en tävling? När måste jag ha tillstånd? Svar på dessa och andra frågor hittar du på lotteriinspektionens webbplats. Undantag från tillstånd/registrering kan ges enligt lotterilagen § 19 och § 20. 

Lotteri - steg för steg.

1.    Föreningen beslutar om lotteri.
2.    Föreningen utser lotteriansvarig - s.k. lotteriföreståndare, detta protokollförs.
3.    Val av lotteri - tillfälligt eller treårigt.
4.    Hämta ansökningsblankett för lotteritillstånd.
5.    Skicka in handlingarna.

Vilka handlingar behövs för att ansöka om tillstånd?

Lämna följande handlingar tillsammans med ansökan:

  • föreningens stadgar
  • verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret
  • protokoll med beslut om att lotteriet ska anordnas och vem som är lotteriföreståndare.

Att tänka på innan ni ska starta ett lotteri.

Kontakta i god tid den lotterikontrollant kommunen utsett för er förening, för genomgång av genomförandet av lotteriet.
Kom ihåg att inget lotterimaterial får beställas innan genomgången.

Redovisning av lotteriet

Lotteriföreståndarens uppgift är bland annat att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovisning ska ske direkt efter avslutat lotteri.

Ansökningar och redovisningar skickas till:
Älvkarleby kommun, Kultur&fritid, Box 4, 814 21 Skutskär 

Mer information

Den myndighet som ytterst har ansvar för lotterier och spel är lotteriinspektionen. På deras webbplats kan du bland annat läsa mer om kommunala lotterier.

Sidan granskades senast 2019-01-21